KSČM Praha 6 Zastupitelé

Zastupitelé

Kněva ubráníme

Kněva ubráníme

(4.5.2018)

Vážení účastníci vzpomínkového setkání, drazí hosté,

 

pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva je připomínkou osvobození Československa od nacistické okupace, je vzpomínkou na milióny rudoarmějců, kteří nesli rozhodující tíhu válečného střetu a kteří se vítězství a mírových dnů v květnu 1945 nedožili. Dle nejnovějších vědeckých bádání činily válečné ztráty Rudé armády 8.866 400 padlých, nezvěstných a těch, kteří se nevrátili ze zajetí, či zemřeli v nemocnicích. Při osvobozování Československa zahynulo 140.000 sovětských vojáků. Je proto odsouzeníhodné, že části českých politiků v samosprávě vadí existence tohoto pomníku ve veřejném prostoru Prahy. Pomník maršála Koněva se stal překážkou v účelové falzifikaci dějin, a proto na něho cíleně útočí. Připomínám, že podle nepravdivých vykladačů historie se Praha osvobodila sama za pomoci Vlasovců. Otevřeně řečeno úpadek české pravice spočívá v tom, že se vyžívá v agresivních útocích proti všem a všemu, co má jakýkoli vztah k socialismu. Tato politika spočívá v popření všeho pozitivního z této doby, vychází z antikomunistického poštěkávání, které povýšili na program. Zamrzli v nenávisti. Vše, co bylo sovětské, co bezmezně neměli rádi, zaměnili za to ruské. Za velmi nebezpečné přitom považuji, že na poli mezinárodně politickém mnozí tito štváči podporují zatlačování Ruska, harašení na jeho hranicích zbraněmi a ve svých důsledcích tak ohrožují mír.

 

MČ Praha 6 žádný audit života osobností prezentovaných sochami a pomníky nepřipravuje, dodatkové tabulky jinam umísťovat nehodlá. Záměrně se soustředila pouze na tento pomník maršála Koněva. Přes nesouhlas mnohých slušných lidí připravuje vedení radnice Prahy 6 na čele se starostou Mgr. Kolářem umístit na tento pomník doplňující desky s účelovými a tendenčními informacemi. Nevěřím jejich tvrzením, že jim jde o objektivní pravdu. Na pozadí těchto skandálních aktivit je trvalá snaha části politických sil vymístit pomník maršála Koněva z veřejného prostoru Prahy 6 a dokončit přepisování dějin.

 

Dovolte mi zakončit výzvou, braňme historickou pravdu, odmítněme zkreslování dějin, postavme se proti hulvátství a znevažování role Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy, bojujme aktivně za mír.

 

Vážení spoluobčané, drazí hosté, jsem velmi rád, že jsem mohl k vám promluvit a vyjádřit názor,

 

JUDr. Ivan Hrůza

 

2. května 2018

 

Buštěhradská dráha

Buštěhradská dráha

(18.4.2018)

Příliš dlouhé čekání…

 

Již nyní nemá MHD pro přepravu cestujících mezi Prahou a letištěm v Ruzyni potřebnou kapacitu. Loni pražské letiště odbavilo 15 miliónů cestujících, letos řídící pracovníci očekávají nový rekord v množství až 17 miliónu cestujících. Po výstavbě nové paralelní dráhy a značném rozšíření Terminálu 2 má být kapacita letiště rozšířena až na 21 miliónu cestujících. Bez kolejového napojení letiště s dalšími částmi města není rozvoj tohoto vzdušného přístavu uskutečnitelný. Propojení Kladna a Prahy s odbočkou na letiště je cestou k odstranění současných i budoucích problémů. Zastupitelé KSČM dlouhodobě upřednostňují podzemní variantu významné části plánované trasy. I když jde o nákladnější variantu výstavby, je zárukou, že provoz nezhorší život obyvatel Prahy 6 a umožní využití povrchu současné trati pro veřejné účely. Parkoviště P+R na Dlouhé míli s navazující kapacitní kolejovou MHD bude pro přijíždějící řidiče novou alternativou namísto vjíždění vozidlem do vnitřního města. To pomůže zlepšit životní podmínky i ostatním Pražanům. Ale po pravdě řečeno s výkupem pozemků na zmíněné parkoviště ještě město ani nezačalo.

 

Ivan Hrůza, KSČM

 

Doprava ruší Břevnov

Doprava ruší Břevnov

(26.2.2018)

Vážený pane náměstku,

po zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) se z Patočkovy ulice stal vysokokapacitní přivaděč tranzitní dopravy přes Prahu. Dokládají to údaje z měřících systémů zejména množství projíždějících vozidel, které směřuje k průměrům 50.000 denně. Následky takového navýšení projíždějících vozidel se projevují ve zhoršeném životním prostředí obyvatel žijících v prostoru kolem této komunikace a přilehlém okolí. Jestliže moje podněty v rámci interpelací na počátku sledovaly za cíl zajistit informovanost občanů prostřednictvím internetu o hladině hluku, množství prachových částí, imisích a množství projíždějících vozidel nejen v Břevnově, pak následně směřovaly ke zlepšení situace, které bylo možno učinit v krátkodobém horizontu. A tak se podařilo vysázet kolem Patočkovy stovky keřů i několik desítek stromů a po interpelaci v září 2017 položit také tzv. tichý asfalt na komunikaci směrem z města. K dokončení krátkodobých opatření především chybí umístit tichý asfalt na komunikaci Patočkova také směrem do centra města. Slíbil jste, že bude položen na jaře tohoto roku, po opravách vpustí na vodu. Prosím proto o upřesnění termínů, kdy budou tyto vpustě na vodu opraveny a kdy se započne s pracemi na položení tichého asfaltu směrem do města.

Z mnoha okolností je zřejmé, že Břevnovská radiála, která byla zamýšlena pod povrchem, již není prioritou. Přitom mnohé naznačuje, že nejde jen o odklad, ale o cílené konání, které má výstavbě této radiály zabránit zcela. Považuji to za nehoráznost, neboť dle mého soudu jde o rozpor s podmínkami stanovenými pro výstavbu TKB, když připomínám, že je dosud užíván pouze ve zkušebním provozu. Pokud nedojde k výstavbě Břevnovské radiály pod zemí, budou se občané cítit podvedeni. Žádám Vás proto o ubezpečení, že orgány HMP hodlají nadále realizovat opatření na ochranu obyvatel Břevnova a že plně respektují platná usnesení zastupitelstva MČ Prahy 6 o podzemní variantě této magistrály.  Žádám o sdělení, kdy odbor strategických investic začne konat s cílem zajistit vypracování příslušné podkladové studie EIA pro stavbu podzemního vedení komunikace v tomto prostoru Břevnova.

JUDr. Ivan Hrůza

Interpelace na radního Patra Dolínka, ZHMP 22. 2. 2018

 

 

Vítězné náměstí

Vítězné náměstí

(23.2.2018)

Neznám nikoho, kdo by odmítal dostavbu Vítězného náměstí mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. Přitom mezi občany nepanuje shoda v tom, co by tam mělo vzniknout, jak by nová budova měla vypadat a čemu by měla sloužit. Klíč k rozhodování měla samospráva Prahy 6, která ale vyšla vstříc developerovi. Většinou zastupitelů bylo schváleno usnesení o uzavření smlouvy budoucí na prodej tamních městských pozemků. Navíc ZMČ P6 ze dvou znaleckých posudků ke stanovení ceny upřednostnilo ten, který určil cenu obvyklou o 82 miliónů Kč nižší, než druhý posudek. Komunisté takovouto politiku odmítají a převod pozemků na developera nepodpořili.

 

JUDr. Ivan Hrůza    

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena