KSČM Praha 6 Zastupitelé

Zastupitelé

Doprava ruší Břevnov

Doprava ruší Břevnov

(26.2.2018)

Vážený pane náměstku,

po zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) se z Patočkovy ulice stal vysokokapacitní přivaděč tranzitní dopravy přes Prahu. Dokládají to údaje z měřících systémů zejména množství projíždějících vozidel, které směřuje k průměrům 50.000 denně. Následky takového navýšení projíždějících vozidel se projevují ve zhoršeném životním prostředí obyvatel žijících v prostoru kolem této komunikace a přilehlém okolí. Jestliže moje podněty v rámci interpelací na počátku sledovaly za cíl zajistit informovanost občanů prostřednictvím internetu o hladině hluku, množství prachových částí, imisích a množství projíždějících vozidel nejen v Břevnově, pak následně směřovaly ke zlepšení situace, které bylo možno učinit v krátkodobém horizontu. A tak se podařilo vysázet kolem Patočkovy stovky keřů i několik desítek stromů a po interpelaci v září 2017 položit také tzv. tichý asfalt na komunikaci směrem z města. K dokončení krátkodobých opatření především chybí umístit tichý asfalt na komunikaci Patočkova také směrem do centra města. Slíbil jste, že bude položen na jaře tohoto roku, po opravách vpustí na vodu. Prosím proto o upřesnění termínů, kdy budou tyto vpustě na vodu opraveny a kdy se započne s pracemi na položení tichého asfaltu směrem do města.

Z mnoha okolností je zřejmé, že Břevnovská radiála, která byla zamýšlena pod povrchem, již není prioritou. Přitom mnohé naznačuje, že nejde jen o odklad, ale o cílené konání, které má výstavbě této radiály zabránit zcela. Považuji to za nehoráznost, neboť dle mého soudu jde o rozpor s podmínkami stanovenými pro výstavbu TKB, když připomínám, že je dosud užíván pouze ve zkušebním provozu. Pokud nedojde k výstavbě Břevnovské radiály pod zemí, budou se občané cítit podvedeni. Žádám Vás proto o ubezpečení, že orgány HMP hodlají nadále realizovat opatření na ochranu obyvatel Břevnova a že plně respektují platná usnesení zastupitelstva MČ Prahy 6 o podzemní variantě této magistrály.  Žádám o sdělení, kdy odbor strategických investic začne konat s cílem zajistit vypracování příslušné podkladové studie EIA pro stavbu podzemního vedení komunikace v tomto prostoru Břevnova.

JUDr. Ivan Hrůza

Interpelace na radního Patra Dolínka, ZHMP 22. 2. 2018

 

 

Vítězné náměstí

Vítězné náměstí

(23.2.2018)

Neznám nikoho, kdo by odmítal dostavbu Vítězného náměstí mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. Přitom mezi občany nepanuje shoda v tom, co by tam mělo vzniknout, jak by nová budova měla vypadat a čemu by měla sloužit. Klíč k rozhodování měla samospráva Prahy 6, která ale vyšla vstříc developerovi. Většinou zastupitelů bylo schváleno usnesení o uzavření smlouvy budoucí na prodej tamních městských pozemků. Navíc ZMČ P6 ze dvou znaleckých posudků ke stanovení ceny upřednostnilo ten, který určil cenu obvyklou o 82 miliónů Kč nižší, než druhý posudek. Komunisté takovouto politiku odmítají a převod pozemků na developera nepodpořili.

 

JUDr. Ivan Hrůza    

 

SNEO

(13.12.2017)

SNEO, a.s., je hýčkaným dítětem politických koalic vládnoucích v Praze 6. Pro vybrané politiky a jejich spřízněnce poskytuje funkce se štědrými odměnami. Proti vůli komunistů byl do této firmy léta vkládán obecní majetek, který se tím vytratil z přímé kontroly zastupitelstva. Odmítli jsme ztrátový výdaj 75 miliónů Kč jako cenu za koupi FIMOS, a.s.,. Nyní nesouhlasíme s výprodejem majetku v projektu Dračky. Rada MČ Prahy 6 pronajímá firmě SNEO, a.s., majetek města pod úrovní obvyklého nájemného, se kterým tato firma podniká za tržní ceny. Jsou tak zkracovány příjmy MČ. Tento způsob řízení radnice nepovažujeme za jednání řádného hospodáře.

 

JUDr. Ivan Hrůza

 

Společně proti aroganci moci

Společně proti aroganci moci

(28.8.2017)
Vláda lidu, o které se po listopadu 1989 tolik mluvilo, zůstává jen na papíře. Zákonodárná (a konec konců i výkonná moc) se koncentruje do rukou těch, které většina společnosti nevolila. Zvláště výrazně se tato skutečnost projevuje při volbě senátorů, odráží se ve volbách do Poslanecké sněmovny, své projevy má i na nižší úrovni
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena