Volby

K prezidentským volbám 2018

K prezidentským volbám 2018

(29.1.2018) autor: Ing. Zdeněk Kubáněk, CSc, místpoředseda OV KSČM P6

Příspěvek k úvahám o výsledku prezidentských voleb v lednu 2018

Pro snadnější vyjádření volím číslování jednotlivých myšlenek.

1.      Spolu s voliči, které potěšil výsledek volby prezidenta sdílím spokojenost. Tento výsledek, tak jak byl zaznamenán v celé republice je potvrzením volby učiněné  již před pěti lety.  

 

2.      Máme prezidenta, kterého je třeba si vážit pro řadu věcí. Zejména (podle mne) protože je náš, tj. Čechoslovák a hlásí se k příslušnosti ke Slovanům. Jsou nesporně i skutky a názory, se kterými nesouhlasím.

 

3.      Má vyhraněné názory na řešení mnoha aktuálních otázek, jako je migrace tj zvaní a vpouštění arabských migrantů do naší kotliny, obchodování se zahraničními státy a podniky, které mají o naše výrobky dlouhodobý zájem a jsou schopné naše zboží zaplatit, resp. vyměnit za své produkty. Důležitá je i jeho vnímavost ke stavu a vývoji životních podmínek prostých českých a moravských rodin.

 

4.      My, takto nebo podobně uvažující lidé ale jsme zde, v Praze v menšině. Z celkového počtu lidí zajímajících se o řešení závažných problémů našeho života posuzováno podle účasti ve druhém kole prezidentských voleb, je to v celé Praze vyjádřeno poměrem 31: 69 a v Paze 6 ještě výrazněji - 27: 73

 

5.      Není to nijak udivující. Je to holt dáno především sociálním složením. Vždyť již v roce 1946 v Praze zvítězila pravice. Nemohli jsme a nemůžeme očekávat, že 3. nebo 4. generace potomků „bývalých lidí“, tj. vlastníků fabrik, prominentních lékařů, advokátů, obchodníků, majitelů hotelů a restaurací, novinářů a dalších by mohla zapomenout, že jsou víc, než „obyčejní lidé“.  Zejména nyní, kdy jim byly vráceny domy, vily a další nemovitosti, nebo jim za ně byla poskytnuta peněžitá náhrada.  

 

6.      K této kastě lidí se navíc hlásí a sympatizuje s ní velký počet mladších lidí, bohužel i našich dětí a vnoučat. Zapomínají, z jakých kořenů vzešli a co to bylo za úsilí i odříkání jejich dědů i otců, aby pro všechny zajistili dnešní úroveň života. Naše školy, sdělovací prostředky, „kulturní fronta“ dělají vše možné, aby zejména dětem a mladým lidem zrozeným v sedmdesátých letech hlavy vymetly a utvrdili je, že jsou něco víc, že jedině příslušnost k zemím na západ od Aše je tím, co je spasí, že v příslušnosti k EU a NATO je naše bezpečí a budoucnost.   

 

7.      Nemělo by se zapomenout na kroky popřevratových mocipánů, které vedly k „vyčištění Prahy“ od továren zaměstnávajících obyčejné lidi, na utlumení všech aktivit spojujících tyto lidi, jako byly Spartakiády a další masové akce. Tyto kroky nesporně sociální složení a tím i myšlení ovlivnily.  

 

8.      Rozhodující úlohu v praní mozků sehrály a sehrávají sdělovací prostředky, především Česká televize. Je s podivem, že bylo umožněno, aby stávající sestava komentátorů, reaktorů a dalších účinkujících zcela opanovala mediální prostor vyčleněný pro vysílání jednotlivých stanic ČT. Snad tam není jediný člověk, o kterém by se dalo říci, že je objektivní a není na výplatní listině nějaké záhadné instituce. Možná, že je možné jmenovat jedinou redaktorku, a to Světlanu Witowskou za to, jak vedla duel ve čtvrtek 25.1.2018.  

 

9.      Výše zmíněná „záhadná instituce“ své lidi dlouhodobě, plánovitě zde i v zahraničí profesionálně školí, instruuje, a i při vysílání průběžně řídí. Viděl snad někdo nějakého redaktora na obrazovce přímého vysílání ČT bez naslouchátka v uchu?  

 

10.  Je určitá naděje a přání, aby jak prezident, tak předseda vlády neomaleně ostouzení ČT konečně bouchli do stolu a řekli dost!!! Za peníze milionů diváků sledujících vysílání bude ČT podávat informace, komentovat či nezkresleně vysvětlovat události doma i v celém spektru dějů v zahraničí. A ti, co se svému poslání zpronevěřili ať si jdou za svými páníčky, nebo kamkoli jinam. Ať přestanou obelhávat lidi, zpívat cizí písničky a ať udělají místo čestným a nezaprodaným lidem. 

 

 

Drahoš je nastrčen Sobotkou, Kalouskem, Starosty a dalšími ve službách CNN, BBC apod.

Drahoš je nastrčen Sobotkou, Kalouskem, Starosty a dalšími ve službách CNN, BBC apod.

(17.1.2018)

Drahoš odmítl diskuzi na Barrandově, stejně tak na Primě. Proč? Rádci mu to zakázali. Diskuze na Primě byla kvůli jeho neúčasti  zrušena. Nyní mu jeho podporovatelé nedoporučili účastnit se diskuze se studenty, kam byl pozván.  Byla vedena v angličtině. Oni vědí, proč mu to zakazují. Jeden člověk, který Drahoše dobře zná, řekl, že je lepší, když Drahoš nemluví, nic nepokazí. On stále mění názory a pak to trapně okecává, že to tak nemyslel. A v té angličtině si také není jistý, už nás o tom, v duelu s ním, přesvědčil Horáček. 

S Drahošem se už dlouho počítalo. Dobře ho znají, vědí, jak bude závislý na poradcích, jak bude poslušně plnit všechny rozkazy , my ale nejsme tak blbí, aby nám to nedošlo.

Rozovor

(12.12.2017)

Výtah z exkluzivního rozhovoru s vrcholovým manažerem renomované agentury pro průzkum veřejného mínění v Česku.

 

 

 

Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví:
Zmínil jste protesty proti Zemanovi.

 

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad předčasem měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.

Jsou protesty proti Zemanovi legitimní?
Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev, o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám „majdanizace" českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.

Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018?
Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.

Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta?
Američané ho nechtějí na hradě. A nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to jistě nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a prvoplánové šablony při demonstracích, anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajením v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.

Sponzoring taky prezidenta

(11.12.2017)

Sponzoring pedofila Drahoše.... 

Tak milí přátelé, minulý týden jsem dostala na žádost o lázeňskou komplexní péči (vše hradí zdravotní pojišťovna) odpověď, že se tato ZAMÍTÁ podle nařízení, předpisů a vyhlášek, atd. Jednalo se o lázně Luhačovice, protože snad ještě tam jsou jen čeští občané. A včera jsem se dočetla v tisku, že lázně Luhačovice a Jáchymov poslaly na účet prezidentského kandidáta Drahoše 1,3 milionu korun !!!??? No to je snad zlý sen !!!???

Na péči pro nemocné lidi nejsou peníze a na politické sponzoringy a kšefty JSOU ??? Tak asi tady začíná být aktuální, že pokud jsi v důchodovém věku, tak už nemáš na nic právo a vlastně jsi tady na obtíž !!! Zatím se loučím a přeberte si to jak chcete, ale já jsem osobně tímto postupem lázní absolutně ZHNUSENA !!!
Vážení přátelé, nelenila jsem a chtěla jsem si ověřit, zda nejde o novinářskou kachnu nebo o hoax a našla jsem si transparentní účet J. Drahoše, kde jsem našla platbu ze dne 8. 6. 2017, Lázně Jáchymov poslaly na účet 650 000,- a Lázně Luhačovice tentýž den také částku 650 000,-. To je zajímavé ne ? Mnoho let jsem také jezdila na komplexní léčbu do Mariánek, ale nyní už lázně nedostávám, zřejmě musím pochopit, že  se v lázeňství "musí šetřit".

 

 

Ti lidé nenávidí Zemana místo sebe

(11.11.2017)

Radim Valenčík: Ti lidé nenávidí Zemana místo sebe

 

 

10.11.2017 09:19

 

Začnu srovnáním. Neměl jsem a nemám Havla rád. Hodně ne. Ale když Havel měl zdravotní potíže (a velké), NIKDY bych nebyl schopen uvažovat o jeho zdraví tak nechutně, jako to předvedli v ČT: Účelové sestřihy, komentáře, ze kterých bylo přímo cítit potěšení z toho, že je na tom Zeman špatně, trapný Forejt, hloupě mstivý, rozhodně ne "protokolární", k tomu přizvukující Štěch. Zkrátka - to je úplně jiná cenová skupina, než ve které jsem zvyklý žít. Co se to s některými stalo

 

ČT předvedla svoji veřejnoprávnost. Já to považuji nejen za ubohost, ale i za projekci vlastního selhání těch, kteří slouží současné globální moci v mediálním mainstreamu. A je mně smutno z těch, kteří to nevidí. Lze Zemana nemít rád a ti, co umí nenávidět, ho mohou i nenávidět. To je ještě normální. Ale zaujatost, jaká byla předvedena a jak se autoři pořadu přímo ROCHNILI při spekulacích o Zemanově zdraví, z toho mně bylo na zvracení.

 

Pokud by někdo, i v soukromém médiu (nikoli v tom placeném vynuceně z kapes nás všech) předvedl něco takového v době nemocného Havla, byl by mainstreamem upranýřován k smrti. Jeho počínání by bylo označeno za hyenismus.

 

Pokud bych se při takové ubohosti přistihl v době nemocného Havla já, musel bych si plivnout do tváře. Neměl jsem ho rád, ale vážná nemoc, byť protivníka, nemůže být důvodem k ROCHNĚNÍ.

 

Jak jsem to napsal před pár dny? Takto:

 

K tomu bych upozornil na nedělních 168 hodin na ČT 1. Něco tak odporného jsem už dlouho neviděl. Z autorů pořadu přímo tekla žluč, kdy hovořili o zdravotních problémech Zemana, aby ho aspoň takto difamovali, když už to jinak nejde a nefunguje. Ukázkový hyenismus – a za naše peníze! To je současná "veřejnoprávnost"? Ptám se, proč Zemana tak nenávidí. To přece není a nemůže být jen o politice. Ti lidí ho nenávidí místo sebe. Do vytváření jeho obrazu promítají své selhání, svůj pocit odpornosti ze slouhovství a poskokovství zlu současné globální moci. Oni v Zemanovi nenávidí sebe, ztrátu svých lidských kvalit, své identity, svého existenciálního zakotvení.

 

A stojím si za tím.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena