KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Z OBVODNÍ KONFERENCE PRAHY 6 a 17

Z OBVODNÍ KONFERENCE PRAHY 6 a 17

(3.3.2018)

S cílem zajistit přípravu podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do zastupitelstva hlavního města Prahy, zahájit přípravu na volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a připravit se na X. sjezd KSČM se 17. února sešlo 46 delegátů z Prahy 6 a 17 na své obvodní konferenci. Jak z úvodní zprávy o stavu a činnosti obvodní organizace KSČM, tak z dvanácti diskusních vystoupení vyplynulo, že si všichni uvědomujeme mimořádný význam letošních obecních voleb a sjezdu pro další existenci KSČM. „Výsledek 7,76% hlasů v loňských parlamentních volbách je alarmující. Pokud se tento trend nepodaří zvrátit, bude to v dohledné budoucnosti znamenat vymazání KSČM z komunální, krajské, republikové i evropské politiky,“ varoval ve svém úvodním slově předseda OV a poté i další diskutující

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Hodnocení obvodní konference, příprava na krajskou konferenci a komunální politika- to byla hlavní témata jednání pléna OV 1. března. Úvodem předseda OV J. Gottwald informoval o výsledku volby nového výkonného výboru ve složení předseda J. Gottwald, první místopředseda H. Briardová, místopředseda Z. Kubáněk a členové V. Dufek a P. Franěk. Diskusi na OK členové pléna hodnotili jako přínosnou a uložili delegátům na sjezd (ss. Gottwald, Hrůza, Briardová, Franěk a Kvapil), delegátům na krajskou konferenci, všem funkcionářům OV a základním organizacím využít v další práci připomínky a návrhy, které na konferenci zazněly. Hlavním úkolem pro všechny, jak členy OV, tak předsedy ZO, je nyní příprava a realizace volební kampaně k podzimním obecním volbám. Jde zejména o formulování volebních hesel, která upoutají pozornost voličů. Měla by se týkat konkrétních problémů v jednotlivých lokalitách Prahy a Prahy 6 zvlášť Vítán bude každý nápad. Informace o práci zastupitelů, které na OV podali předsedkyně klubu zastupitelů H. Briardová a I. Hrůza jsou podrobně popsány ve Zprávách z radnice v tomto Měsíčníku. Za Prahu 17 informoval P. Franěk o plánech řepské radnice na zavedení modrých parkovacích zón, stále nevyřešeném problému s protihlukovými bariérami na Slánské ulici či vznikajících pochybnostech o účelnosti nově budovaného sportovního centra, jehož provoz bude zřejmě nákladný a  není jisté, zda obyvatelé Řep budou mít na vysoké vstupné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z pražské radnice

(3.3.2018)

Na jednání pražského zastupitelstva 22. března dosáhli komunisté několik vítězství. Podařilo se jim například zabránit tomu, aby v Ruzyni, poblíž rodinných domků, vyrostla objemná polyfunkční budova, kterou místní obyvatelé odmítají. Kritizovali jak snahu neúměrně zvýšit plánovanou budovu, tak skutečnost, že radnice pozemky, na kterých jsou nyní hřiště a zeleň, prodala soukromému investorovi. Poukázali na rozpor mezi zájmem developera a občanů. Upozornili, že už teď budou Praze 6 chybět volné pozemky, pokud se rozhode stavět obecní byty s nájemným, které budou schopni zaplatit i lidé s podprůměrnými platy. Při hlasování pak pro projekt zvedla ruku jen menšina 26 zastupitelů. Díky hlasům komunistů naopak zastupitelstvo odmítlo návrh Trojkoalice a ČSSD na tzv. humanizaci severojižní magistrály

Zprávy z radnice Prahy 6

(3.3.2018)

To, jak si vládnoucí koalice TOP09, ANO, STAN a KDU-ČSL představuje demokracii, se 23. února znovu ukázalo na zasedání zastupitelstva Prahy 6. Opozice včetně zastupitelů KSČM žádala, aby se diskutovalo o skutečných problémech Prahy 6, jakými jsou rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou, nevyjasněné majetkové vztahy v zahrádkářské osadě Jenerálka, nutnost opravy mostků a lávek, které jsou ve špatném stavu, nedávný incident se squattery a budoucí využití objektu Šatovka, a aby se v diskusi společně hledalo jejich řešení. Koalice, která má v zastupitelstvu většinu, ale ani jeden z návrhů zařadit tyto body do programu nepodpořila. Opozice pak při schvalování programu nehlasovala nebo byla proti

Pozdravení k MDŽ 2018

Pozdravení k MDŽ 2018

(3.3.2018)

K Mezinárodnímu dni žen přejeme našim členkám i sympatizantkám pevné zdraví, štěstí, životní elán a optimismus. Děkujeme za Vaši práci, péči a podporu.

 

 

 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

s. Jaroslavu Kvapilovi, členu OV KSČM Praha 6 a členu KV KSČM Praha, který 15. března oslaví 40 let

 

s. Josefu Trousílkovi, který oslaví 18. března 90 let a je dlouholetým stále aktivním členem výboru ZO KSČM 24.

 

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

Vybíráme z akcí KSČM:

pondělí 26. března - distribuce Haló novin. Tisk k dispozici  od hodin na sekretariátu OV KSČM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena