KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Přání

Přání

(9.12.2018)

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

děkujeme za Vaši práci a podporu v roce 2018. 

Přejeme Vám klidné, spokojené vánoce, pevné zdraví a štěstí do roku 2019.

OV KSČM Praha 6

 

 

Příprava na celostranické konference v roce 2019

Příprava na celostranické konference v roce 2019

(9.12.2018)

X. sjezd KSČM letos uložil svolat na rok 2019 dvě celostranické konference a zpracovat aktualizaci programu KSČM. Program má vycházet z poznatků uplynulých 30 let boje s globálním kapitálem v České republice i ve světě a reagovat na aktuální a budoucí problémy většiny lidí. Potřebujeme jej jako odrazový můstek a jednotící prvek pro další působení KSČM i širší radikální levice. Komunistický program se musí stát zbraní proti chudobě, kterou vytváří kapitalismus, a obranou proti blížící se krizi, která období konjunktury zákonitě vystřídá. Krizi už avizují v médiích i pravicový politici. Ostatně i dnes v době konjunktury podstatná část společnosti žije na hranici chudoby.

 

V roce 2019 budeme volit europoslance

V roce 2019 budeme volit europoslance

(9.12.2018)

V roce 2019 nás čeká další volební rok. 24. a 25 května půjdeme volit 21 českých poslanců Evropského parlamentu. Uplynulých pět let v europarlamentu zastupovali KSČM Kateřina Konečná, Jaromír Kohlíček a Jiří Maštálka a chtějí své mandáty obhajovat i příští rok.

Svoboda slova je vážně ohrožena

Svoboda slova je vážně ohrožena

(9.12.2018)

Braňte svobodu slova!“ bylo téma tiskové konference, která se pod záštitou europoslance Jaromíra Kohlíčka a s podporou prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka uskutečnila 27. listopadu v Evropském domě za hojné účasti zájemců. Vystoupili na ní levicoví novináři převážně z východoevropských zemí. Zabývali se zejména problémem jak postupovat, chceme-li získat ze záplavy desinformací valící se na nás ze sdělovacích prostředků pravdivé a objektivní informace.

 

Konference také objasnila současný politický i ekonomický úpadek Ukrajiny. Dramatickou atmosféru konference umocnil incident v Kerčském průlivu provázený ve sdělovacích prostředcích stovkami protichůdných informaci, jež lze jednoznačně zahrnout do oblasti Fake News. Ukrajinský novinář Ruslan Kocab objektivně popsal současný stav protiruské politické hysterie v ukrajinských sdělovacích prostředcích včetně snahy prezidenta Porošenka vylepšit si svůj politický předvolební profil. Ruský novinář Andrej Babicky zásadně odmítl kritiku, že by v Rusku mocenské orgány omezovaly svobodu slova a poukázal na to, že i pseudodisident Navalný má k dispozici vlastní TV kanál. Téměř zapomenutý pojem „ideologická diverze“ ve svém vystoupení připomněl bývalý velvyslanec v Rusku a Ukrajině Jaroslav Bašta, který ji označil za nejohavnější princip totalitarismu.

 

Ing. Pavel Franěk, člen VV OV Praha 6

 

Sněmovní hádka KSČM a ODS

Sněmovní hádka KSČM a ODS

(9.12.2018)

Poslanci KSČM při sněmovní debatě o nezaplacených podnicích privatizovaných v 90. letech žádali změnu zákonů tak, aby bylo možné dál stíhat viníky zločinů spáchaných při privatizaci v 90. letech minulého století. Podle současných zákonů budou na konci letošního roku tyto zločiny promlčeny. Vojtěch Filip zdůrazňoval, že při privatizaci v letech 1992- 1998 vznikly stamiliardové škody, které vlády dosud nedořešily. Jen nezaplacené pohledávky za státní podniky privatizované v uvedených letech představují čtyři miliardy korun. Na to ostře reagovali Poslanci ODS, tedy strany, která byla v devadesátých letech u moci v koalici s ODA a KDU-ČSL, a debata se změnila v hádku, v níž poslanci ODS vyčítali komunistům nacionalizace podniků po roce 1948. Jaksi jim uniklo, že zisky ze znárodněných podniků šly celé do československého státního rozpočtu, zatímco zisky z privatizovaných podniků většinou odcházejí do zahraničí a zůstávají soukromníkům, kteří navíc mají značné úlevy na daních, či si přenesli svá sídla do tzv. daňových rájů.

 

HB

 

Zprávy z radnic

(10.6.2018)

Zprávy z radnice Prahy 17…

 

V Praze 17- Řepích se KSČM podařilo obhájit na příští čtyři roky jeden mandát.

 

Vedení zastupitelstva v Řepích bylo vytvořeno celkem rychle. Vítězná ODS získala 11 mandátů z celkového počtu 23 a vytvořila koalici s TOP 09 a lidovci, která má většinu o 14ti mandátech. V opozici je kromě zastupitele za KSČM ještě hnutí ANO a starostové pro Prahu. KSČM opět získala post předsedy kontrolního výboru, který bude vykonávat Miroslav Bartoš.

 

Díky tomu, že KSČM má zastoupení v zastupitelstvu, má právo mít zástupce i ve všech komisích vytvořených při Radě. Zastupitel M. Bartoš zasedá v komisích pro dopravu a bezpečnost a pro výstavbu sportovního centra, P. Franěk v komisi bytové a majetkové, O. Ryšavá v kultuře a vzdělávání a V. Hejnic v sociálně zdravotní a v komisi pro dům s pečovatelskou službou. Přihlásilo se také několik občanů se zájmem o spolupráci. Pozitivem je, že jsou mladšího věku a hned se zapojili do práce.

 

Protože mandát obhájily dvě třetiny minulých zastupitelů, práce zastupitelstva plynule navazuje na předchozí období. Prioritou zůstává dobudování sportovního centra a výstavba domu s pečovatelskou službou. Byly zahájeny přípravné stavební práce. Do dvou let by DPS měla stát. Zatím je brzy hodnotit jak bude práce v zastupitelstvu vypadat, ale lze předpokládat podle prvních jednání, že bude konstruktivní jako v minulosti, protože nás napříč politickým spektrem spojuje zájem o zkvalitnění života občanů naší městské části.

 

Miroslav Bartoš, zastupitel KSČM v Řepích

 

 

… a z radnice hlavního města

 

Ačkoliv v zastupitelstvu hlavního města KSČM v říjnových volbách nezískala žádný mandát, budeme se snažit dál sledovat činnost těchto orgánů, kritizovat na zasedáních zastupitelstva to, co není v zájmu neprivilegovaných občanů a informovat vás o tom.

 

První zasedání zastupitelstva bývají většinou idylická, zastupitelé skládají slib a volí se předsedové a členové výborů a komisí. Nová zastupitelstva, v nichž zcela chybí zástupci levice, si hned zkraje zvýšila počet funkcionářů, kteří budou pro výkon funkce uvolněni a budou z radnice dostávat relativně komfortní plat. Dalším pozoruhodným krokem nové koalice, tedy Prahy sobě, Sdružení pro Prahu (TOP09, STAN, KDU-ČSL) a Pirátů, bylo rychlé umístění jejích členů na velmi dobře placené posty v dozorčích radách městských podniků, jako je Výstaviště Praha, Technická správa komunikací či Dopravní podnik, odkud byli už začátkem prosince odvoláni dosavadní zkušení zástupci ANO, ČSSD a Trojkoalice i jeden zástupce KSČM. V dozorčí radě Dopravního podniku ale kupodivu zasedne i bývalá náměstkyně primátorky Petra Kolínská ze Strany zelených, ačkoliv zelení se do zastupitelstva hlavního města ve volbách nedostali. Změny v dozorčích radách dalších firem bude chtít vedení Prahy řešit v dalších týdnech.

 

Pražští radní také už 27. 11. urychleně schválili rozpočet hlavního města na rok 2019 a předložili zastupitelům na zasedání 13. prosince. Rozpočet se příliš neliší od těch předcházejících. Počítá s příjmy ve výši 59,2 miliardy korun a s výdaji o 18.4 miliardy vyššími, tedy 77,6 miliardy korun. Stejně jako předchozí koalice tvrdí ta současná, že rozpočet není schodkový, protože oněch 18 miliard pokryje radnice z úspor hospodaření minulých let. Zastupitelé KSČM tuto politiku vždy kritizovali, protože úspora nikdy nevznikla lepším hospodařením, ale byla výsledkem nedostatečného čerpání kapitálových výdajů na pro občany potřebné stavby, které radnice svou neschopností nezajistila. Na kapitálové výdaje plánuje nová koalice 18,2 mld. korun, tedy o 1,5 miliardy více, než letos a půjdou většinou na dofinancování Ústřední čistírny odpadních vod, tunelového komplexu Blanka, a velkou část spolkne předfinancování a spolufinancování evropských projektů. Něco je určeno i do Fondu rozvoje dostupného bydlení, tedy na výstavbu bytových domů. Uvidíme, jak nakonec koalice dokáže plánované výdaje užitečně čerpat.

 

Helena Briardová, místopředsedkyně OV Praha 6

 

 

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

OV na zasedání 6. prosince projednal především přípravu celostranických konferencí 2019 a připomíná ZO úkol uskutečnit v průběhu ledna členské schůze s diskusí o možných změnách Stanov strany a zajištění činnosti ZO v roce 2019. Dalším úkolem bude podle možností zajistit volební kampaň ke květnovým volbám do Evropského parlamentu.  OV pozval na poradu předsedů v lednu europoslance Jaromíra Kohlíčka, který vysvětlí současnou situaci v Evropě, evropské levici a v tom kontextu i uvnitř ČR a KSČM

 

Infoservis

seminář s europoslancem za KSČM Ing. Jaromírem Kohlíčkem CSc.

(10.11.2014)

9. ledna od 16.00 hodin v prostorách sekretariátu OV KSČM společně s poradou předsedů ZO KSČM - seminář s europoslancem za KSČM Ing. Jaromírem Kohlíčkem CSc. na téma práce našich poslanců v EP, příprava voleb do EP, vnitropolitická a vnitrostranická situace.           

 

 

 

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena