KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí

(6.1.2018)

Co nás čeká v roce 2018

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí pro další směřování nejen České republiky, ale i naší strany. 

12. a 13. ledna, eventuelně pak v druhém kole 26. a 27. ledna, budeme v prezidentských volbách rozhodovat, kdo bude hlavou naší země. Výběr z navržených kandidátů je možná pro některé komunisty problematický, ale za výsledek voleb má odpovědnost každý z nás. Komunisté vždy byli schopni hledat cestu aktivního přístupu tak, aby zabránili vítězství sil, které zaprodají ČR ve prospěch zájmu USA či se podvolí diktátu Bruselu.

Hlavní město Praha

(6.1.2018)

Zprávy z radnice hlavního města

Hlavní město Praha bude v roce 2018 hospodařit s rozpočtem, který si svými hlasy celkem hladce schválila koalice. Počítá s příjmy 54,1 mld. korun a výdaji 70,3 mld., z čehož běžné výdaje budou 53,6 mld. a kapitálové jsou opět nízké, jen 16.8 mld. Za pozitivum v tomto případě nelze považovat další snížení dluhu hlavního města (z téměř 32 mld. na konci roku 2014 na 13,7 mld. koncem roku 2018). Komunisté i další opoziční zastupitelé rozpočet nepodpořili.

Zprávy z radnice Prahy 6

(9.12.2017)

Zastupitelstvo Prahy 6 se v prosinci sešlo dvakrát. Na prvním zasedání 12.12. zastupitelé většinou 27 hlasů (ze 45) schválili rozpočet městské části. V příštím roce bude radnice hospodařit s příjmy 713,22 miliónu korun a výdaji zhruba jedné miliardy korun. Rozdíl, jako dosud, dorovná z úspor z minulých let. Zastupitelé KSČM, stejně jako ostatní členové opozice, tento rozpočet nepodpořili. Hlavní část finančních prostředků - 709,76 miliónu - má totiž znovu jít na běžné výdaje. Komunisté opakovaně kritizují neschopnost koalice TOP09, ANO, STAN, KDU-ČSL postavit v Praze 6 něco užitečného

Činnost městské části Prahy 17

Činnost městské části Prahy 17

(6.1.2018)

Zprávy z Prahy 17

Činnost městské části Prahy 17 je v zásadě stabilizovaná. Podle harmonogramu pravidelně zasedá Rada a opozici informuje o výsledcích prostřednictvím zápisů či ústním doplněním. Interpelace se většinou řeší přímo při zasedání zastupitelstva. Problémy se průběžně řeší na jednotlivých komisích a koalice tak považuje svou práci za vyhovující

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Na prvním jednání v roce 2018 plénum OV 4. ledna vyslechlo informaci I. Hrůzy z prosincového zasedání ÚV, který schválil postup v přípravě letošních voleb a svolal X. sjezd KSČM, na kterém budou klíčovým bodem personální otázky. OV vzal informaci na vědomí a ukládá ZO vybrat v 1. čtvrtletí vedle členských příspěvků ještě 30 Kč na mimořádnou sjezdovou známku, o které rozhodl ÚV. Prostředky budou sloužit OV na politickou činnost. 

OV dále schválil podklady pro obvodní konferenci 17. 2. a návrh tezí volebního programu do obecních voleb v Praze 6 a vyzval ZO, pokud mají náměty na témata a formu vedení kampaně, aby je předaly na sekretariát do 19. 1. 

Důležitým tématem diskuse byla volba prezidenta ČR. OV žádá všechny členy a sympatizující, aby šli k volbám a podpořili jediného skutečně vlastenecky smýšlejícího kandidáta. Ostatně i vlastenecké organizace také své členy vyzvaly k takové podpoře. Klub českého pohraničí zdůvodnilo tuto výzvu slovy „Přes dosavadní kritické výhrady k některým jeho krokům a výrokům na adresu KSČM, je volba menšího zla pro nás a opakované zvolení Miloše Zemana prezidentem, důkazem vstřícnosti a podpory větší jistoty zachování národní suverenity a mírového soužití se všemi národy“.

HB

 

 

 

 

 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

s. Václavu Lokajíčkovi, předsedovi ZO 36, k devadesátce, kterou slaví 13. ledna 

s. Stanislavu Hejdukovi, členu OV KSČM, který se 24. ledna dožívá 91 let 

s. Jaroslavu Novákovi, předsedovi ZO 69, který 27. ledna oslaví 85 let

Oslavencům děkujeme za práci, přejeme pevné zdraví, moře štěstí a optimismu do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

Vybíráme z akcí KSČM:

29. ledna - celopražské rozdávání Haló novin. Tisk k dispozici od 9 hod. na sekretariátu OV KSČM  

21. ledna (neděle) od 10 hod. - beseda s delegáty 19. světového festivalu mládeže a studentstva v Soči v v zasedací místnosti č. 76 ÚV KSČM Politických vězňů 9, Praha1. Co nejsrdečněji vás zvou Národní přípravný výbor a Komunistický svaz mládeže.  

 

UPOZORNĚNÍ:

I v roce 2018 lze využívat bezplatnou právní poradnu KV KSČM, 

a to vždy ve středu od 16 hod. v místnosti č.152, III.p. Politických vězňů 9.

Není potřeba se předem objednávat !

Termíny v I.pololetí 2018: Leden: 3., 10., 17., 24., 31., Únor: 7., 14., 21., 28., Březen: 7., 14., 21., 28. Duben: 4., 11., 18., 25.,Květen: 2., 9., 16., 23., 30., Červen: 6., 13., 20., 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena