KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Ke 2. zasedání ÚV KSČM

Ke 2. zasedání ÚV KSČM

(10.6.2018)

Hlavním bodem programu 2. zasedání ÚV KSČM 12. května, bylo vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa k aktuální politické situaci s informací o probíhajícím jednání s hnutím ANO a dalším postupu KSČM. Písemný materiál o tom předložen nebyl, předseda nás jen ústní formou seznámil s pracovní verzí textu připravované smlouvy o toleranci s tím, že to ještě není veřejný dokument. Některé pasáže pronikly ovšem již dříve do médií, na což jsem upozornil.

 

Ohlédnutí za 43. pražskou teoreticko-politickou

Ohlédnutí za 43. pražskou teoreticko-politickou

(10.6.2018)

V sobotu 19. května se ve velkém zasedacím sále ÚV KSČM uskutečnila 43. pražská teoreticko-politická konference na téma „Karel Marx k dnešku“. Téma bylo zvoleno s cílem připomenout si dvousté výročí Marxova narození, ale především jeho dílo s trvale aktuálním obsahem. Konferenci zahájil tajemník Krajského výboru Praha s. Viktor Pázler a v úvodu zdůraznil, že vzpomínkové akce k výročí narození K. Marxe jsou součástí oslav v řadě zemí celého světa včetně odhalování jeho památníků a soch. Marxovo dílo je předmětem výuky na řadě renomovaných univerzit a škol.

 

Z pražské radnice

Z pražské radnice

(10.6.2018)
Kritika netransparentního chování koalice při obsazování orgánů městských firem, odpor proti přípravě obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, nesouhlas se zahušťováním sídlišť, otazníky nad založením společnosti Prague City Tourism, protest proti vyloučení Arniky a Auto*matu z poskytnutí grantů, podpora dostupného bydlení, respektování petičního práva občanů - to byla nejzávažnější témata diskusních vystoupení zastupitelů KSČM na zasedání zastupitelstva hlavního města 17. května.

 

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Informace ze zasedání ÚV, práce zastupitelů a příprava podzimních komunálních voleb byly hlavní témata jednání pléna OV 7. června. Podrobné informace viz výše v Úvodníku a Zprávách z radnice. Závěrem diskuse o otázce podpory vlády ANO ze strany KSČM, v níž členové OV vyjádřili obavu o budoucnost KSČM, zkompromituje-li se spoluprací s oligarchy, dostal člen ÚV za obvodní organizaci mandát nehlasovat pro podporu vlády.

 

Pro ZO nadále trvá úkol hledat kandidáty na kandidátku KSČM do zastupitelstva Prahy 6. Jména je třeba předat na OV do konce června. Volební kampaň budeme opět provádět především osobním kontaktem, tedy rozdávání volebních materiálů a sběrem podpisů pod petice za bezplatnou hromadnou městskou dopravu a za urychlenou výstavbu obecních bytů s dostupným nájemným.

 

OV schválil následující harmonogram volebních akcí, které se na uvedených místech budou kolem petičních stánků konat vždy od 16.00 do 18.00 hodin

 

úterý 4. září - Řepy, zastávka MHD Slánská

středa 5. září - Metro Dejvická, před generálním štábem

čtvrtek 13. září - ulice Radimova, před OD Billa

pondělí 17. září - metro Petřiny

úterý 18. září - Metro Hradčanská, u vlakového přejezdu

středa 19. září - OD Billa Bělohorská

čtvrtek 20. září - Sídliště Na Dědině, u hodin

pondělí 24. září Metro Veleslavín, u výstupu směr škola

 

úterý 25. září Metro Bořislavka

pondělí 1. října Parkoviště před OD Červený vrch

úterý 2. října - Metro Zličín, u podchodu k OD Metropole

středa 3. října - Řepy, zastávka MHD Blatiny

čtvrtek 4. října - Metro Dejvická, před generálním štábem

 

OV dále schválil rámcový plán práce na II. pololetí 2018 a letní provozní dobu.

 

V týdnu od 2.7. do 8. 7. a od 20.8. do 26. 8. bude sekretariát OV uzavřen (dovolená předsedy) Pro urgentní případy je služba na telefonu 775 371 952 (místopředseda OV KSČM s. Kubáněk) V ostatních týdnech července a srpna bude sekretariát otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 14 hod.

 

Před návštěvou sekretariátu doporučujeme předem se dohodnout na termínu a času s předsedou OV KSČM na tel. 725 646 006.

 

 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

Rozdávání Haló novin – 18. června a 10. září

 

Tisk bude jako obvykle k dispozici na sekretariátu OV od 9 hodin.

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena