KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Budeme-li aktivní, komunální volby úspěšně zvládneme

Budeme-li aktivní, komunální volby úspěšně zvládneme

(5.11.2017) autor: Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM

Především mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na volební kampani, vytrvali a volili KSČM. Nicméně, i přes značné úsilí, které jsme vyvinuli, ke spokojenosti máme daleko.

 

V Praze 6 je KSČM aktivní opoziční politickou stranou. Na komunální úrovni se snaží reagovat na celou řadu palčivých problémů. Z posledních úspěchů mohu uvést uskutečnění opatření ke snížení hladiny hluku a množství prachu z extrémního dopravního zatížení. Patří k nim položení tichého asfaltu (letos zatím jen na výjezdu z města) i vysazení stovek nových keřů ve středovém pásu Patočkovy ulice, které jsem opakovaně (naposledy v září 2017) požadoval v interpelacích během jednání zastupitelstva HMP.

 

V dubnu 2018 bude sjezd

V dubnu 2018 bude sjezd

(5.11.2017)

ÚV KSČM ve svém usnesení ze dne 27. října 2017 především: 

Svolal X. sjezd KSČM v termínu duben 2018 s  programem: 

1. analýza výsledků voleb,  

2. volba funkcionářů KSČM dle Stanov KSČM - článek 68 a., b..

Rozhodl nepostavit kandidáta KSČM pro prezidentské volby

Výsledky říjnových voleb 2017 v Praze 6

(5.11.2017)

Účast  71,63 (69,26)

 ( v závorce pro srovnání výsledek voleb v roce 2013)

 

KSČM  4,62(8,45)    

Piráti 17,27 (3,34)     

ANO 16,83 (12,93)   

TOP09 16,33 (spolu se STAN 26,10)

ODS 15,62 (12,59)    

Lidovci 6,23 (6,48)

STAN  6,21(2013 kandidoval s TOP)          

ČSSD  5,43 (12,96)   

Okamura 4,41 (2,44)

Zelení 2,94 (8,29)

Z tradičních stran ztratila nejvíc Strana zelených- plných 65% hlasů z roku 2013, ČSSD přišla o 56%, KSČM o 44%. Pohoršila si i TOP09 a lidovci (o 4%).

Největší zisk zaznamenali Piráti, mají pětkrát víc, než v roce 2013, Okamura má navíc 81%, ANO 30% a ODS 24% 

Lepší výsledek získala KSČM v Řepích: 6,02%. Ovšem ANO tam skončilo s 23,26% hlasů výrazně před piráty s 17,88%. Třetí byla v Řepích ODS s 14,02%.

 

 

Zprávy z radnice Prahy 6

Zprávy z radnice Prahy 6

(8.10.2017) autor: PhDr. Helena Briardová, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM v Praze 6

V minulém čísle Měsíčníku jsme informovali, že zářijové zasedání zastupitelstva Prahy 6 starosta přerušil a svolal zastupitele znovu na 6. října. Na program byla tentokrát zařazena témata, která se týkají velké části obyvatel Prahy 6 a jejichž projednání žádají zastupitelé opozice na každém zasedání, většinou ovšem marně. Možnost přijít říct svůj názor ke každému z těchto témat dostali i občané, čehož také využili.

 

 

 

 

 

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Plénum OV 2. listopadu se zabývalo především analýzou výsledků parlamentních voleb a přípravou VČS a obvodní konference. Předseda J. Gottwald také podrobně seznámil členy OV s usnesením ÚV KSČM z 27. října a s diskusí na tomto zasedání. Dále projednal hospodaření a rozpočet na rok 2018. Vzhledem k volebním výsledkům musí KSČM počítat s mnohem nižšími příjmy ze státního rozpočtu, než dosud. V souvislosti s tím doporučil OV členům, v příštím roce, kdy se budou konat komunální volby, přispět podle svých finančních možností mimořádným příspěvkem na činnost organizace. Obvodní organizace mají za úkol zpracovat do 16. listopadu vlastní hodnocení průběhu a výsledků voleb dle osnovy schválené ÚV

 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

členům, kteří oslaví významná životní jubilea

s. Miroslavu Hlavičkovi, který 1. listopadu oslavil 91. narozeniny

s. Marii Fejtkové, která 91 let slavila 4. listopadu

s. Josefu Kuříkovi, který se 15. listopadu dožívá 93 let

s. Jaroslavu Hanzlíkovi, předsedovi 93. ZO, k jednadevadesátým narozeninám 19. listopadu 

s. Marii Hrubé, která 20. listopadu bude slavit 93. narozeniny

s. Marii Doležalové, která 20. listopadu oslaví devadesátku

s. Václavu Kryšpínovi, k 91. narozeninám 21. listopadu

s. Jiřině Novákové, která se 24. listopadu dožívá 94 let

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme především pevné zdraví, moře štěstí, radosti a pohody v osobním životě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

OV zve všechny členy a sympatizující na tyto akce: 

6 listopadu - celopražské rozdávání Haló novin. Tisk bude od 9hod.k dispozici na sekretariátu OV KSČM 

11. listopadu 2017 od 9 hodin  - 42. Pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí v budově ÚV KSČM. Téma je „ O teorii a praxi Komunistického hnutí“ a koná se u příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí VŘSR

4. prosince 2017 - celopražské rozdávání Haló novin. Tisk bude od 9hod.k dispozici na sekretariátu OV KSČM

 

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena