KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Překrucovat, lhát - to je radnice Prahy 6

Překrucovat, lhát - to je radnice Prahy 6

(8.9.2018)

Přepisování našich dějin pokračuje

 

Na 21. srpna 2018 připravil starosta MČ Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) s místostarostou Janem Lacinou (STAN) další kolo „protiruského tažení“ spojeného s přepisováním dějin. Akce byla označena jako odhalení zrestaurovaného pomníku maršála Koněva včetně nových popisných desek. Spolu s Martou Semelovou, Josefem Gottwaldem a dalšími jsme přišli vyjádřit tichý odpor a protest proti tomuto záměrnému přepisování dějin. Dostavila se ale i početná skupina antikomunistů, jejichž vulgarismy nestojí za opakování. Místo lásky vyjadřovali nenávist. Nebylo to pietní setkání.

 

Nový text na pomníku je tendenční a politicky účelový. Uvádí např., že jednotky 1. ukrajinského frontu „jako první vstoupily“ do Prahy, ale záměrně se vyhýbá původnímu textu o záchraně Prahy před zničením a slovu osvobození. Podporuje tím tvrzení současných přepisovačů dějin, že Sověti přijeli do Prahy již osvobozené, což je v rozporu se skutečností. V Praze se bojovalo i v posledních dnech války! Svědčí o tom množství pomníčků padlých. Mimo jiné, 8. května německá vojska vedla koncentrovaný ničivý úder v prostoru Staroměstského náměstí za použití tanků a pěchoty, při kterém okupanti zapálili historickou radnici, 9. května byl zasažen sovětský tank na Klárově a ještě potom probíhaly střety Rudé armády s fanatickými nacisty, kteří stříleli z různých úkrytů.

 

Jiným příkladem nehorázností je tvrzení na nové desce na památníku, že Koněv „osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk“ v roce 1968. Když jsem v interpelaci starostu žádal o důkazy pro takovéto tvrzení, obdržel jsem od jeho zástupce pouze odkaz na novinový článek, žádná fakta. Ale právě ona neprokázaná spekulace se vedení radnice hodila k tomu, aby shromáždění načasovalo právě na den 21. srpna a nikoli do času květnových oslav. Přepisovači dějin staví na tom, že pamětníci vymírají. Pro nás je ale překrucování dějin nepřípustné a vůči vojákům Rudé armády, která nás osvobodila od nacistické okupace, urážející. Proti takovéto politice budeme nadále důrazně vystupovat.

 

Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM

 

Z pražské radnice

Z pražské radnice

(10.6.2018)

 Červnová zasedání zastupitelstva hlavního města i zastupitelstva Prahy 6 přijala některá rozhodnutí, která mohou významně ovlivnit náš život a která klub zastupitelů KSČM dlouhodobě prosazuje. Patří mezi ně další krok k navrácení práva hospodařit s pitnou vodou zpět institucím hlavního města, který pražské zastupitelstvo schválilo 14. června. Rozhodlo, že Praha půjčí své firmě Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 1,754 miliardy korun na koupi 49procentního akciového podílu společnosti PVK, kterou od roku 1998 ovládá zahraniční subjekt Veolia. Bude tak větší šance zabránit odchodu zisku z prodeje pražské vody do zahraničí a ovlivnit, aby Veolia zajišťovala včas opravy infrastruktury. Zbylých 51 procent akcií Veolia prodá Praze v roce 2028. Zastupitelstvo schválilo dále legislativní návrh novely zákona požadující, aby turisty směli napříště provázet opět jen lidé, kteří na to mají vzdělání a příslušnou registraci. 

Podařilo se nám dosáhnout většiny, i když o pouhý jeden hlas, při rozhodování o tom, že počet pražských zastupitelů zůstane jako dosud 65 a budou se volit v celé Praze jakožto jediném volebním obvodu. TOP09 s podporou nezávislých a ODS totiž chtěla rozdělit Prahu do sedmi obvodů. ANO by zřejmě tato varianta také vyhovovala, ale raději nehlasovali.

Za úspěch komunistů lze považovat to, že nebylo povoleno postavit výškovou budovu CTR Evropská v Ruzyni, proti níž místní občané protestovali. Ačkoliv zastupitelé stejný požadavek zamítli už v únoru, investor jej znovu podal. I. Hrůza a H. Briardová připomněli, že zastupitele zvolili občané, aby hájili jejich zájmy a že by tedy měli hlas občanů poslouchat. Pro zvýšení povolené výšky budovy přesto hlasovali zastupitelé ANO, ČSSD a TOP 09 ale zůstali menšině a to ke schválení nestačilo.

Přes silné argumenty, které podali zastupitelé KSČM z Prahy 6, se bohužel nepodařilo zabránit schválení změny územního plánu v Bubenči v okolí LDN Chitussiho. Většina 36 zastupitelů ANO, ČSSD, ODS a část TOP 09 rozhodlo, že tato oblast bude napříště čistě obytná a Penta tam bude moci stavět viladomy. Tyto zastupitele evidentně nezajímal osud LDN a těch, kteří se v ní léčí.

Jednání trvalo od 9 hodin až do půl třetí ráno druhého dne a projednávání petic občanů přišlo na řadu až po půlnoci. Návrh, který za klub KSČM přednesla Marta Semelová, aby se petice občanů projednávaly vždy v pevný čas, v 17 hodin zastupitelé neschválili. 

 

a z radnice Prahy 6 

 

Zastupitelstvo Prahy 6 jednalo dva dny 20 a 21. června. Zastupitelé mimo jiné rozhodli, že počet členů zastupitelstva Prahy 6 i v příštích čtyřech letech zůstane stejný, jako dosud, tedy 45. Rozhodli i o přidělení dotací na sport a sociální účely. Radní pro školství na samém konci mandátu předložil diskutabilní Koncepci zvyšování kapacit mateřských a základních škol. Zastupitelé KSČM H. Briardová a I. Hrůza poukázali na to, že materiál má tříleté zpoždění a navíc obsahuje většinou jen projekty, které vytipovalo zastupitelstvo v letech 2010-14. Navíc se v něm objevily projekty, které zastupitelé již dříve zamítli pro nevhodnost. Pro koncepci pak hlasovalo jen 21 zastupitelů, což ke schválení nestačilo

Velký spor vznikl o udělení čestných občanství. Většina 25 zastupitelů nakonec rozhodla jmenovat čestnými občany MUDr. Ivu Perlíkovou a in memoriam Helenu Štáchovou a Jiřího Krejčíka a udělit cenu MČ Praha 6 PaedDr. Pavlu Landovi a plk. Ing. Jaroslavu Priščákovi Ph.D. Před hlasováním ale zastupitelé dlouze diskutovali o návrhu na čestné občanství pro senátora Jiřího Růžičku. Opozice (ČSSD, KSČM, ODS) upozornila, že podle pravidel se titul neuděluje aktivním politikům, zejména ne těsně před volbami, v nichž tyto osoby kandidují. Zastupitelé STAN a TOP09, za něž je navrhovaný v senátu a na jejichž kandidátce v komunálních volbách figuruje, nicméně udělení titulu neúnavně vynucovali. Zůstali ale v menšině.

Druhý den byl věnován shromáždění připomínek občanů, spolků i zastupitelských klubů k návrhu Metropolitního plánu. Zastupitelé po zapracování připomínek, které vznesli občané, již byli na zasedání osobně přítomni, schválili souhrnné stanovisko za Prahu 6, které v podstatě znamená požadavek celkového přepracování Metropolitního plánu podle potřeb občanů.

PhDr. Helena Briardová zastupitelka

 

 

 

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Na prvním poprázdninovém zasedání OV 6. 9. se členové pléna zabývali zejména volební kampaní. Pro základní organizace stanovili tyto úkoly:

 

1)      Vysvětlit všem členům, že na volebním lístku je třeba udělat křížek ve čtverečku vedle názvu kandidátky KSČM. Kdyby lístek upravili jinak, ohrozili by možnost získat zastupitele.

 

2)      Zajistit, aby všichni členové a sympatizanti, kteří chtějí volit a nemohou se dostavit do volební místnosti, požádali o přenosnou volební urnu.

 

3)      V maximální míře zajistit, aby se naše volební skládačky a noviny dostaly mezi občany. Volební skládačky a noviny jsou již na sekretariátu k dispozici.

 

Hlavním úkolem pro ZO je zajistit maximální účast členů a sympatizantů ve volbách.

 

 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

 

Přijďte diskutovat s kandidáty do zastupitelstva Prahy 6 a zastupiteli hlavního města o možnostech řešení problémů vaší čtvrti!

 

Najdete nás v těchto dnech vždy od 16.00 do 18.00 hodin na uvedených místech kolem petičních stánků:

Ve čtvrtek 13. září – v ulici Radimova, před OD Billa

 

V pondělí 17. září u stanice metra Petřiny

 

V úterý 18. září – u stanice metra Hradčanská, u vlakového přejezdu

 

Ve středu 19. září – před OD Billa Bělohorská

 

Ve čtvrtek 20. září – na sídliště Na Dědině, u hodin

 

V soboru 22. září – Farmářské trhy na Vítězném nám – 9-14 hod.

 

-          Den s Haló novinami na Karlově nám. 14-17 hod.

 

V pondělí 24. září u stanice metra Veleslavín, u výstupu směr škola

 

V úterý 25. září – u stanice metra Bořislavka

 

V sobotu 29. října - Farmářské trhy na Vítězném nám – 9-14 hod.

 

V pondělí 1. října - na parkovišti před OD Červený vrch

 

V úterý 2. října – u metra Zličín, u podchodu k OD Metropole

 

Ve středu 3. října – v Řepích, u zastávky MHD Blatiny

 

Ve čtvrtek 4. října – u východu z metra Dejvická, před generálním štábem

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena