KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Z PRAŽSKÉ TEORETICKO POLITICKÉ KONFERENCE

Z PRAŽSKÉ TEORETICKO POLITICKÉ KONFERENCE

(5.6.2017) autor: Jiří Jeřábek, místopředseda OV KSČM

Tradičně aktuální téma měla již 41. pražská teoreticko - politická konference, která se uskutečnila 13. května. Název konference - „Svět 100 let po Velké říjnové socialistické revoluci, co a jak dál“ - ukazuje, že byla věnována významnému výročí světových dějin. Významnému nejen pro komunistické a dělnické hnutí, ale pro celý pokrokový svět.

 

Zprávy z radnice hlavního města…

Zprávy z radnice hlavního města

(3.3.2017) autor: PhDr. Helena Briardová, zastupitelka

Ochrana obyvatel po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka, obsazování dozorčích rad, převod majetku katolické církvi, Mariánský sloup, stav chodníků, cena pitné vody, prodej bytů… To byla témata, která klub KSČM navrhl zařadit na zasedání pražského zastupitelstva 25. května. Opět ale zůstalo jen u návrhů. Důkladné projednání těchto témat koalice nepřipustila, ačkoli jde o problémy s negativním dopadem na občany. Opoziční zastupitelé ale mohli při projednávání programu vysvětlit své názory a vyslovit kritiku práce koalice před přítomnou veřejností a novináři.

Zprávy z radnice Praha 17 – Řepy

Zprávy z radnice Praha 17 – Řepy

(6.5.2017) autor: Ing. Pavel Franěk, zastupitel MČ Praha 17

Zasedání zastupitelstva MČ P 17 se 19. dubna zabývalo výhradně pracovními tématy jako upřesnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách, upřesnění zásad vymáhání práv z občanskoprávních titulů, doplnění seznamu oprávněných nájemců v ulici Jiránkově a Ondroušově a dokoupení pozemku v lokalitě Na Chobotě. Zástupce starosty J. Hájek podal operativní informaci o stavu výstavby sportovního centra Chobot.

Ze zasedání OV

Ze zasedání OV

(10.11.2014) autor: Helena Briardová, členka OV

Příprava parlamentních voleb, plán práce OV a ideologická činnost byla hlavní témata jednání pléna OV 1. června. Pro ZO z něj vyplynuly tyto úkoly:

1) do konce června podat na sekretariát návrhy členů volebních komisí

2) připravit výroční členské schůze, které se mají konat v období mezi 1. 11. a 31. 12. 2017

3) do zářijové porady předsedů nahlásit na OV termíny konání těchto VČS

4) nejpozději na těchto VČS zahájit výběr kandidátů do zastupitelstva Prahy 6 a hlavního města Prahy.

OV schválil plán práce na 2. pololetí, který ZO dostanou písemně v průběhu června.

Vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu bude probíhat další etapa oprav sekretariátu, bude provoz omezen. Prosíme zástupce ZO, pokud budou plánovat návštěvu sekretariátu, aby si předem sjednali schůzku s. s. Gottwaldem nebo Jeřábkem, na mobilních číslech: 725 646 006 nebo 725 646 095.

Seminář s. M. Semelovou na téma: Proč je tak obtížné prosadit na jednání sněmovny návrhy zákonů či úprav zákonů od poslanců za KSČM byl přesunut na zářijovou poradu předsedů.

Připomínáme, že 19. června budou pro ZO od 9 hod. na sekretariátu OV k dispozici Haló noviny k pravidelné distribuci. 

 

Blahopřání

Blahopřání

(7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

členům, kteří oslaví významná životní jubilea

s. Marii Roušarové k 91. narozeninám, které slavila 4. června 

s. Josefu Tošenovjanovi, který se 5. června dožil 94 let 

s. Marii Sedláčkové, která 7. června oslavila 96 let 

s. Evě Havelkové, člence OV a předsedkyni ZO 8 k pětaosmdesátinám 13. června 

s. Věře Šimkové, která 22. června oslaví 94 let 

s. Jiřině Studené k devadesátinám 25. června

s. Vojtěchu Zrostlíkovi, který 1. července oslaví 91 let 

s. Josefě Konečné, která se 3. července dožívá 94 let 

s. Miloni Rezlerovi, kterému bude 4. července 93 let

s. Anně Slabé, která 6. července oslaví 96. narozeniny 

s. Jaroslavu Valenčíkovi, který 9. července oslaví 92 let

s. Jindřichu Kopřivovi, který 10. července oslaví 91 let 

s. Jindřichu Mackovi, který 15. července oslaví 92 let 

s. Květuši Ruttové, které 16. července bude 91 let

s. Josefu Trsovi, k devadesátinám 19. července

s. Jindřišce Zierlové, která 23. července oslaví 91. narozeniny 

s. Svatomíru Bošinovi, který 23. července bude slavit devadesátku 

s. Boženě Němcové, která bude mít devadesáté narozeniny 27. července

s. Marii Jelínkové, která 30. července oslaví 92 let 

s. Vladimíru Černému, který se 2. srpna dožívá 93 let 

s. Květě Tronnerové, které bude 2. srpna 92 let 

s. Věře Vosecké, která 6. srpna oslaví devadesátiny

s. Zdeňku Touškovi, který se 6. srpna dožívá 93 let

s. Jiřímu Koutníkovi, kterému bude 9. srpna 91 let

s. Karlu Hartlovi, který bude slavit 14. srpna 93. narozeniny

s. Ludvíku Plachému k třiadevadesátým narozeninám také 14. srpna 

s. Marii Novákové, která se 16. srpna dožívá 92 let 

s. Julii Voborské, která 17. srpna oslaví devadesátku

s. Otakaru Zmítko, členu  ÚRK KSČM, který se 18. srpna dožívá 75 let 

s. Štefanu Bistrianinovi, kterému bude 18. srpna 90 let 

s. Josefu Světovi, který 26. srpna oslaví 94 let 

s. Boženě Gerychové, která 26. srpna bude slavit devadesátiny

s.  Marii Nejedlé, která se 28. srpna dožívá 91 let 

s. Františku Zlámalovi k devadesátinám, které oslaví 29. srpna 

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme především pevné zdraví, moře štěstí, radosti a pohody v osobním životě.

 

 

 

 

 

 

 

Infoservis

Infoservis

(10.11.2014)

OV schválil plán práce na 2. pololetí, který ZO dostanou písemně v průběhu června.

 

Vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu bude probíhat další etapa oprav sekretariátu, bude provoz omezen. Prosíme zástupce ZO, pokud budou plánovat návštěvu sekretariátu, aby si předem sjednali schůzku s. s. Gottwaldem nebo Jeřábkem, na mobilních číslech: 725 646 006 nebo 725 646 095.

 

Seminář s. M. Semelovou na téma: Proč je tak obtížné prosadit na jednání sněmovny návrhy zákonů či úprav zákonů od poslanců za KSČM byl přesunut na zářijovou poradu předsedů.

 

Připomínáme, že 19. června budou pro ZO od 9 hod. na sekretariátu OV k dispozici Haló noviny k pravidelné distribuci.

 

 

 

Archiv

(13.3.2014)

Na zvláštní přání připojujeme archiv měsíčníků  za běžný rok

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena