KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Zprávy z radnice hlavního města

Zprávy z radnice hlavního města… (3.3.2017)

Ochrana obyvatel po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka, obsazování dozorčích rad, převod majetku katolické církvi, Mariánský sloup, stav chodníků, cena pitné vody, prodej bytů… To byla témata, která klub KSČM navrhl zařadit na zasedání pražského zastupitelstva 25. května. Opět ale zůstalo jen u návrhů. Důkladné projednání těchto témat koalice nepřipustila, ačkoli jde o problémy s negativním dopadem na občany. Opoziční zastupitelé ale mohli při projednávání programu vysvětlit své názory a vyslovit kritiku práce koalice před přítomnou veřejností a novináři.Ivan Hrůza požadoval jednání o opatřeních na ochranu obyvatel Břevnova. „Považuji za skandální, že přestože v ulici Patočkova vzrostly denní pohyby vozidel z původních 30 tisíc na 45 tisíc, dosud nebyla realizována žádná opatření na ochranu obyvatel,“ uvedl. 

Opozice dále žádala, aby byla zastoupena v týmu, který má vyjednat změnu nebo zrušení smlouvy se zahraniční společností Veolia, výhradním distributorem pitné vody v Praze

Komunisté dlouhodobě kritizují skutečnost, že neexistuje koncepce při obsazování dozorčích rad a dalších orgánů městských firem. Koncepce je důležitá k zajištění transparentnosti a zabránění politické korupci. Průhledný a nezpochybnitelný by měl být také systém přidělování grantů pro oblast sportu či kultury. I o něm chtěli komunisté jednat v souvislosti s obviněními, která se objevila při přidělování dotací do sportu. 

Návrhy na doplnění programu ale koalice ČSSD, ANO a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) zamítla, a proto KSČM spolu s celou opozicí hlasovala proti návrhu programu. Ten prošel těsně 34 koaličními hlasy. Jednalo se pak jen o tom, o čem chtěla koalice. 

Při projednávání memoranda o spolupráci na přípravě dostavby Pražského okruhu žádala předsedkyně klubu KSČM M. Semelová, aby v červnu projednalo zastupitelstvo způsob dostavby okruhu podrobně. Jednalo se i o revitalizaci Rohanského ostrova. P. Šimůnek upozornil, že ostrov je v záplavovém území a městská část se k tomu doposud nevyjádřila. Proto se komunisté při schvalování revitalizace zdrželi hlasování. 

Při rozhodování o prodeji městských pozemků soukromým osobám nebo firmám komunisté nehlasovali ani pro jeden prodej z navrhovaného balíčku. M. Semelová zdůraznila, že klub KSČM odmítá rozprodávání majetku města a upřednostňuje dlouhodobý pronájem. Zvlášť zpochybnila prodej pětisetmetrového městského pozemku Arcibiskupství pražskému. Připomněla, že církev obrovský majetek a náhrady už dostala a dostává od státu darem „díky“ zákonu o tzv. církevních restitucích. To byl také důvod, proč při projednávání návrhů na udělení grantů hlavního města na opravu památkově významných objektů vlastněných soukromníky komunisté hlasovali proti přidělení grantů na opravu objektů vlastněných církví.

Při interpelacích opět nebyla přítomna primátorka Adriana Krnáčová (ANO). »Je nedůstojné, když při dotazech občanů a zastupitelů primátorka opakovaně chybí,“ kritizovala Semelová. Za klub KSČM pak zopakovala zásadní nesouhlas se znovuobnovením Mariánského sloupu, proti němuž se staví řada historiků i veřejnost, která jej oprávněně vnímá jako symbol náboženského a národnostního útlaku a nesvobody v pobělohorské době. „Naprosto logicky po rozpadu Rakousko - Uherska a vyhlášení samostatného Československa byl v roce 1918 sloup stržen a odborníci, historici a památkáři jeho obnovení jednoznačně odmítli. Opětovně vás proto, paní primátorko, žádám, abyste odmítla obnovení tohoto pomníku na Staroměstském náměstí,“ zdůraznila.

H. Briardová interpelovala náměstka Petra Dolínka ohledně stavu chodníků na zastávkách autobusu 108 U dejvického rybníčku. Loni na konci podzimu totiž náměstek primátorky slíbil urychlenou opravu chodníku, na němž je vážně poškozena dlažba i asfalt, a opravu zatím nikdo neudělal. Dolínek nyní tvrdil, že opravy chodníků se dostaly do skluzu, ale že město s opravou stále počítá. 

Ivan Hrůza žádal radní Janu Plamínkovou (STAN, Trojkoalice) o informace kolik Pražské vodovody a kanalizace (dále PVK) platí hlavnímu městu respektive Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., (dále PVS) na podnájemném za užívání systému vodovodů a kanalizace. Plamínková uvedla, že zhruba polovina z více než pěti miliard korun zůstává PVK na úhradu oprav, polovinu posílají PVS na investice do rekonstrukce. V roce 2016, kdy byla o 9 procent navýšena cena pitné vody a stočného, celou částku zhruba 500 milionů korun dostalo město, zčásti na Ústřední čističku odpadních vod, zčásti na rekonstrukci vodovodů a kanalizací. 

Příští zasedání pražského zastupitelstva se koná 15. června.

 

 

 

 

 

autor: PhDr. Helena Briardová, zastupitelka
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena