KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Zprávy z radnice Praha 17 – Řepy

Zprávy z radnice Praha 17 – Řepy (6.5.2017)

Zasedání zastupitelstva MČ P 17 se 19. dubna zabývalo výhradně pracovními tématy jako upřesnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách, upřesnění zásad vymáhání práv z občanskoprávních titulů, doplnění seznamu oprávněných nájemců v ulici Jiránkově a Ondroušově a dokoupení pozemku v lokalitě Na Chobotě. Zástupce starosty J. Hájek podal operativní informaci o stavu výstavby sportovního centra Chobot.Dále zastupitelé schválili návrh na trvalý přístup předsedy Kontrolního výboru M. Bartoše na stavbu centra s právem nahlédnutí do pracovních materiálů stavitele. Posledním bodem programu zastupitelstva bylo schválení Návrhu zásad rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životního prostředí pro rok 2017. Ověřovatelem zápisu byl M. Bartoš a Ing. P. Franěk byl zvolen členem návrhového výboru. V  rozpravě se zastupitelé vyjádřili k Memorandu MĆ Praha 17, MĆ Praha 13 a společnosti ČR s.r.o. o společném postupu ve věci řešení dopravy v klidu v rámci výstavby Terminálu Zličín.

Do interpelací se nepřihlásil nikdo z občanů, i když jejich účast na zasedání zastupitelstva byla poměrně velká. MUDr. J. Katra vystoupil s výzvou k zastupitelům, aby se v podstatně větším měřítku účastnili veřejných akcí pořádaných MČ Praha 17.

Jako akci velmi úspěšnou zhodnotil pak místostarosta M. Marek společenský večer Prahy 17, který se uskutečnil 7. dubna tradičně v řepské sokolovně. Večer byl benefiční na podporu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové na zvýšení úrovně zdravotních zařízení a dětských domovů. Všechna místa byla vyprodána. Velký úspěch mělo vystoupení operní pěvkyně Pavlíny Senič a tombola, do které za opozici tradičně přispívá Ing. P. Franěk desetikilovou kýtou Pražské šunky za z.s .Gastronomia Bohemica. Místostarosta M. Marek nicméně musel všem zastupitelům, s výjimkou Ing. P. Fraňka, vytknout jejich malou účast na večeru.

 

 

 

autor: Ing. Pavel Franěk, zastupitel MČ Praha 17
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena