KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Z PRAŽSKÉ TEORETICKO POLITICKÉ KONFERENCE

Z PRAŽSKÉ TEORETICKO POLITICKÉ KONFERENCE (5.6.2017)

Tradičně aktuální téma měla již 41. pražská teoreticko - politická konference, která se uskutečnila 13. května. Název konference - „Svět 100 let po Velké říjnové socialistické revoluci, co a jak dál“ - ukazuje, že byla věnována významnému výročí světových dějin. Významnému nejen pro komunistické a dělnické hnutí, ale pro celý pokrokový svět.

 Je velmi pozitivní skutečnost, že jak vynikající úvodní referát Věry Klontza Jaklové tak i většina diskusních vystoupení nebyly pouhými nostalgickými vzpomínkami, ale ukazovaly především, čím jsou myšlenky Říjnové revoluce inspirující a mobilizující pro naši další politickou činnost nejen v naší straně, ale v celém komunistickém a dělnickém hnutí. Na konferenci zazněly následující myšlenky:

Stále více a jasněji se ukazuje, že nám chybí teoretická práce a její rozvíjení především obohacováním o dlouholeté kolektivní zkušenosti. Pokud chceme tento nedostatek napravit, naším základním krokem by měl být návrat k marxismu-leninismu. Ve skutečnosti ale zapomínáme na třídní charakter veškeré naší činnosti, nedostatečně uplatňujeme marxistickou dialektiku a výsledkem je, že se v naší práci mnohdy objevují pochybné závěry, vytvářející dojem jako by konečným cílem byl nějaký vylepšený kapitalismus, polidštěný sociálními prvky. Tak vznikají pochybné teorie o „pluralitním“ systému vlastnictví výrobních prostředků apod. Většina kapitálu v České republice přitom dál patří malé hrstce lidí a bohatství vytvořené u nás prací našich lidí je vyváženo za hranice, místo aby bylo využito v naší zemi ku prospěchu našich obyvatel.

Kapitalismus není schopen vyřešit základní problémy společnosti – spravedlivé rozdělování společenského bohatství, odstranění nezaměstnanosti, chudoby, žebroty a bezdomovectví, ochranu životního prostředí, přístupnost vzdělání a kulturního rozvoje pro všechny vrstvy obyvatelstva, rovnoprávnost mužů a žen a další. Obzvlášť závažná je otázka války a míru, kdy trvale rostoucí arzenál válečného materiálu hrozí zánikem všeho živého na naší planetě.

Je tedy nezbytné světový systém změnit. To je zásadní úkol pro světové komunistické a dělnické hnutí. Naše strana k jeho plnění potřebuje především jasný revoluční, levicový program. Musí se jednoznačně vymezit proti současnému systému, jasně vysvětlit své cíle tak, aby jim veřejnost mohla porozumět a ztotožnit se s nimi.

V diskusi vystoupilo 19 účastníků, další tři příspěvky byly odevzdány písemně. Z konference bude vydán sborník, který bude k dispozici i v našem sekretariátě.

 

 

 

autor: Jiří Jeřábek, místopředseda OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena