KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Všichni k volbám volit kandidátku č. 8!

Všichni k volbám volit kandidátku č. 8! (8.10.2017)

Informace o plnění úkolů k zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční v pátek 20. a v sobotu 21. října, nosná témata volební kampaně KSČM a postup při jejich mediální prezentaci, to byla hlavní témata zasedání ÚV KSČM 9. září.Pro všechny komunisty z něj vzešlo několik úkolů:

 

- V závěru současné volební kampaně využít maximálně všechny příležitosti oslovit spoluobčany a ukázat, že Komunistická strana Čech a Moravy je osvědčeným týmem, hájícím zájmy většiny lidí živících se poctivou prací, ať už manuální či duševní, která jediná přináší nám všem skutečné hodnoty“.

 

- Nezapomenout na žádného hendikepovaného souseda, který potřebuje zprostředkovat hlasování doma do přenosné urny.

 

- Vysvětlit našim voličům, jak pracovat se čtyřmi preferenčními hlasy, které volič může dát kandidátům, jimž nejvíc důvěřuje.

 

„Musíme využít veškerý politický potenciál KSČM,“ zdůraznil ve svém úvodním slovu na zasedání předseda ÚV Vojtěch Filip. Současnou situaci přirovnal k roku 2004, kdy KSČM díky využití politického potenciálu, který měla ve společnosti, získala v evropských volbách 20 % hlasů. „Jsem přesvědčen, že i teď tento potenciál jsme schopni využít,“ konstatoval.

 

K oslovení voličů v této kampani má přispět i nová petice, kterou žádáme, aby těžba českého nerostného bohatství, především lithia, zůstala v rukou státních společností. Tuto petici již propagujeme na předvolebních akcích a občané na ni reagují pozitivně. Zejména poté, co ministerstvo průmyslu podepsalo memorandum s australskou těžařskou společností, které nebrání odlivu hlavního zisku z těžby do zahraničí.

 

V diskusi tradičně vystoupil Ivan Hrůza, kterého do ÚV nominovala naše obvodní organizace. Navrhl, aby KSČM podpořila nejen platové, ale i mzdové požadavky pracujících, což ÚV akceptoval, a prosadil některé úpravy dokumentu, který stanovuje sedm základních požadavků komunistů na kandidáta pro prezidentské volby. Řada členů ÚV pak apelovala na využití prezidentské volební kampaně k prezentaci programu a hodnot komunistů, což je i názor pražské stranické organizace, která už před časem navrhovala nominovat vlastního prezidentského kandidáta. ÚV KSČM v této otázce rozhodne až na příštím zasedání 27. října.

 

Členové pléna se rovněž zabývali vnitrostranickými otázkami. Zhodnotili průběh učebního roku 2016 – 2017 v Ústředním institutu politického vzdělávání KSČM a dalších útvarech politického vzdělávání a vyhodnotili hospodaření ÚV KSČM v I. pololetí 2017, které bylo ziskové. Hlavní náklady na volby do PS PČR se projeví až v druhém pololetí.

 

Josef Gottwald, předseda OV KSČM

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena