KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Zprávy z radnice Prahy 6

(9.12.2017)

Zastupitelstvo Prahy 6 se v prosinci sešlo dvakrát. Na prvním zasedání 12.12. zastupitelé většinou 27 hlasů (ze 45) schválili rozpočet městské části. V příštím roce bude radnice hospodařit s příjmy 713,22 miliónu korun a výdaji zhruba jedné miliardy korun. Rozdíl, jako dosud, dorovná z úspor z minulých let. Zastupitelé KSČM, stejně jako ostatní členové opozice, tento rozpočet nepodpořili. Hlavní část finančních prostředků - 709,76 miliónu - má totiž znovu jít na běžné výdaje. Komunisté opakovaně kritizují neschopnost koalice TOP09, ANO, STAN, KDU-ČSL postavit v Praze 6 něco užitečnéhoVinou byrokratického systému vytvořeného v uplynulých dvaceti letech se nezhmotnil ani jeden investiční projekt, ať už LDN v Drnovské, rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou, čí mateřské školky ve Vokovické a na Kocínce. Peníze radnice utrácí na vypracovávání stále nových projektů, které zůstávají jen na papíře. Většina finančních prostředků v rozpočtu pokrývá chod městské části. Pozitivní je, že značná část  peněz jde trvale do školství, zvyšují se dotace na kulturní akce, sport a částečně i do sociální oblasti. Komunisté, i ostatní členové opozice, měli ale značné výhrady k rozdělení dotací. Vyžádali si změny tak, aby radnice finančně podpořila programy pro seniory ve vile Pellé a v Písecké bráně a aby více dotací získaly amatérské soubory, které nejen připravují kvalitní kulturní programy pro veřejnost, ale současně působí výchovně na mládež, která v nich vystupuje. Opoziční zastupitelé dosáhli toho, že bylo z rozpočtu na tyto projekty vyčleněno dalších 1 250 000 korun.

Co ovšem komunisté na prosincových zasedáních kritizovali nejvíc, byl záměr prodeje pozemků v ulici Na dračkách pro developerskou výstavbu bytů. Podle něj na parcelách v hodnotě stovek miliónů korun v sousedství obecního areálu domů pro seniory, má vzniknout obytný komplex se 150 byty. Kvůli tomu a.s. SNEO, jejímž stopropcentním akcionářem je MČ Praha 6, vytvoří dceřinou společnost, která pozemky částečně prodá soukromému developerovi k výstavbě bytů. Všechno se pak bude provádět bez práva kontroly volených zástupců občanů Prahy 6. Komunisté dlouhodobě projevují nesouhlas s tím, jak radnice manipuluje s pozemky Na dračkách. V prosinci 2008 za ně totiž MČ ze svého rozpočtu zaplatila 75 milioínů korun za předčasné ukončení nájemní smlouvy s a.s. FIMOS, která je tehdy měla v nájmu. Okamžitě se tehdy mělo začít se stavbou bytových domů, které se pak měly prodat a z výtěžku se měla postavit mateřská škola, dům s pečovatelskou službou, eventuálně nová léčebna dlouhodobě nemocných a měl se rozšířit sportovně rekreační areál Petynka. Komunisté několikrát kritizovali, že se zbytečně zaplatilo 75 milionů FIMOSu. Mělo se počkat, až doběhne nájemní smlouva. Opozice klade otázku proč chce radnice prodávat, když teď disponuje víc než miliardou volných prostředků a je všeobecně známo, že hotovost v bankách ztrácí hodnotu. Není spokojena ani se záměrem koalice využít nově získané peníze z polánovaných prodejů majetku na dostavbu krytého bazénu v areálu Petynka, a to, co se získá z dividend použít na výstavbu školek nebo škol.

Velká diskuse se rozvinula k řešení problému zahrádkářské kolonie Jenerálka, kde nejsou zcela vyjasněna majetková práva uživatelů zahrádek. V restitučních řízeních se totiž změnili majitelé pozemků a do hry se dostal developer, který pozemky vykoupil od restituentů a chtěl by na nich stavět. Většina zastupitelů po jednání schválila dosavadní postup radnice v právních sporech týkajících se kolonie Jenerálka a potvrdila zájem radnice na zachování funkčního využití této oblasti výhradně pro rekreaci.

Podruhé se před koncem roku zastupitelé Prahy 6 sešli 21. prosince. Hlavním cílem vedení radnice bylo nechat si schválit prodej dalšího lukrativního obecního pozemku - rohu Vítězného náměstí a Verdunské ulice. Poté, co byl definitivně zamítnut projekt předimenzované stavby tzv. ledního medvěda, tam chce developer stavět bytový dům s obchody. Byty se pak zřejmě rozprodají a nebytové prostory by měla k dispozici městská část. Ačkoliv projekt domu je již vizuálně přijatelný, Ivan Hrůza i další opoziční zastupitelé se pozastavili nad stanovením neobvykle nízké ceny za pozemek. Projektu nicméně dalo zelenou 29 zastupitelů a byl schválen. Komunisté prodej nepodpořili.

PhDr. Helena Briardová, předsedkyně Klubu KSČM

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena