KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí (6.1.2018)

Co nás čeká v roce 2018

Rok 2018 bude rokem stěžejních rozhodnutí pro další směřování nejen České republiky, ale i naší strany. 

12. a 13. ledna, eventuelně pak v druhém kole 26. a 27. ledna, budeme v prezidentských volbách rozhodovat, kdo bude hlavou naší země. Výběr z navržených kandidátů je možná pro některé komunisty problematický, ale za výsledek voleb má odpovědnost každý z nás. Komunisté vždy byli schopni hledat cestu aktivního přístupu tak, aby zabránili vítězství sil, které zaprodají ČR ve prospěch zájmu USA či se podvolí diktátu Bruselu.Postupujme vylučovací metodou, jako v minulých prezidentských volbách, tedy vyřaďme kandidáty, které určitě nechceme. Vyjde nám pak kandidát volitelný, i když s výhradami. Nejít k volbám není cesta! Strany, které neuspěly v parlamentních volbách, se budou snažit prosadit svého kandidáta na prezidenta za každou cenu. Tomu musíme zabránit. Proto také již loni v září ÚV rozhodl nekomplikovat společný postup v zájmu naší země postavením vlastního kandidáta. Nyní všechny komunisty i ostatní spoluobčany, jimž leží na srdci suverenita a prosperita republiky, vyzývá, aby rozhodně uplatnili své volební právo. „Dejme svůj hlas tomu z kandidátů, který nehodlá diskriminovat žádnou z demokratických politických stran, je připraven ke vstřícným konzultacím o všech zásadních otázkách života a rozvoje země i k uzavření všech restitučních nároků v souladu s právním řádem, směrodatnými fakty a vůlí většiny veřejnosti. Podpořme toho z kandidátů, který je připraven bránit české národní zájmy, čelit pokusům o vnější vydírání (včetně „povinných migračních kvót“) a umožnit uzákonění obecného referenda i dalších forem přímé demokracie za účasti všech občanů naší země,“píše se ve stanovisku ÚV KSČM. 

Rok 2018 může být také důležitým mezníkem v životě obcí., městských částí a hlavního města Prahy jako celku. Na podzim ve volbách do zastupitelstev rozhodneme, kdo bude hájit naše zájmy v komunální a celopražské politice. Postup ve volební kampani, jehož návrh ÚV schválil v prosinci, a návrh programu pro obecní volby projedná naše obvodní konference 17. února a následně 17. března krajská konference Praha. 

Na prosincovém 10. zasedání svolal ÚV na 21. dubna do Nymburka X. sjezd KSČM. Delegáti sjezdu zvolí nové vedení a měli by na základě analýz jasně pojmenovat příčiny nezdarů v minulých volbách. Především ale musí sjezd vytýčit takový hlavní směr politiky komunistů na nejbližší období, aby s ním naše strana dokázala uspět nejen v letošních volbách, ale také ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Hlavním úkolem bude spojit všechny síly komunistů a posílit schopnost strany aktivně získávat nové členy a spojence. Jen tak bude moci KSČM plnit svůj úkol usilovat o nastolení sociálně spravedlivé socialistické společnosti.

 

 

Josef Gottwald, předseda OV KSČM

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena