KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Činnost městské části Prahy 17

Činnost městské části Prahy 17 (6.1.2018)

Zprávy z Prahy 17

Činnost městské části Prahy 17 je v zásadě stabilizovaná. Podle harmonogramu pravidelně zasedá Rada a opozici informuje o výsledcích prostřednictvím zápisů či ústním doplněním. Interpelace se většinou řeší přímo při zasedání zastupitelstva. Problémy se průběžně řeší na jednotlivých komisích a koalice tak považuje svou práci za vyhovujícíNicméně nedostatky by se našly při hlubší analýze jak v komisi finanční a majektkové, tak ve strategickém plánování. Kontrolní výbor eviduje připomínky opozice i občanů a projednává je především se zástupci starostky. V prosinci vstoupilo do finále připomínkové řízení ke Strategickému plánu rozvoje Prahy 17, tedy k tomu, jak by měla MČ vypadat v následujících letech. Opozice kritizovala Radu, že plán měl být zpracován už dávno a měl být stěžejním pilířem práce radnice.

Trvalým problémem v Praze 17 je parkování. Ranní příliv mimopražských aut se stává kritickým. Prioritou v práci úřadu MČ zůstává výstavba Sportovního centra Na chobotě, která pokračuje podle harmonogramu. Předsedou kontrolní komise, která nad tím bdí, je M. Bartoš (KSČM). Pozitivní perspektivou je likvidace staré protihlukové bariéry na Slánské ulici, k níž by mělo dojít v roce 2018. 

Praha 17 se také může pochlubit 1. cenou v celostátní soutěži MPSV v podpoře seniorů v kategorii Obec přátelská seniorům. 

Ing. Pavel Franěk, zastupitel

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena