KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Hlavní město Praha

(6.1.2018)

Zprávy z radnice hlavního města

Hlavní město Praha bude v roce 2018 hospodařit s rozpočtem, který si svými hlasy celkem hladce schválila koalice. Počítá s příjmy 54,1 mld. korun a výdaji 70,3 mld., z čehož běžné výdaje budou 53,6 mld. a kapitálové jsou opět nízké, jen 16.8 mld. Za pozitivum v tomto případě nelze považovat další snížení dluhu hlavního města (z téměř 32 mld. na konci roku 2014 na 13,7 mld. koncem roku 2018). Komunisté i další opoziční zastupitelé rozpočet nepodpořili.Pozitivně sice hodnotí zvýšení částek na financování městských částí, rezervu 50 milionů na participativní rozpočtování, projekty na výstavbu bytů pro mimopražské učitele, zdravotníky a jiné potřebné profese a na rekonstrukce školních budov, ale v řadě koaličních návrhů vidí problém. Kritizovali například absenci dílen ve školách, nedostatečnou výstavbu obecních bytů a čerpání kapitálových výdajů, které se sice plánují, ale pro nepřipravenost se projekty nerealizují.. Kritizovali praxi hospodaření městských částí s nemovitým majetkem, který jim svěřilo hlavní město. MČ často levně rozprodávají pozemky developerům a pak, když zjistí, že je potřebují, je zpětně vykupují, ale už za vyšší cenu.

Zastupitelé KSČM také vyjádřili zásadní nesouhlas s prodejem Pražské plynárenské výměnou za nákup akcií společnosti Pražské služby. Zdůraznili, že společnosti, které zajišťují městu světlo, teplo, svoz a likvidaci odpadu, či vodu musí zůstat v rukou vedení města a pod kontrolou volených zástupců občanů, protože hlavním úkolem zastupitelstva není zajišťovat prospěch developerům, ale hájit zájmy občanů.

Na posledním zasedání v roce 2017 bojovali zastupitelé KSČM za záchranu Nemocnice Na Františku, kterou chce Praha 1 dát k dispozici soukromému provozovateli, protože na ni doplácí vysoké částky. Dosáhli odložení jednání o problému na leden. Vzrušeně se debatovalo kolem tragického zřícení lávky v Troji, při níž byli vážně zraněni čtyři lidé. I. Hrůza kritizoval, že TSK špatně plní své povinnosti, mezi něž patří kontrola stavu a údržba komunikací a upozornil, že komunisté neschvalují transformaci Technické správy komunikací z příspěvkové organizace na akciovou společnost (probíhá od roku 2014). Zdůraznil, že komunisté opakovaně kritizovali i nedostatečné vynakládání městských finančních prostředků na opravy komunikací. 

PhDr. Helena Briardová, zastupitelka HMP

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena