KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Blahopřání

Blahopřání (7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

s. Václavu Lokajíčkovi, předsedovi ZO 36, k devadesátce, kterou slaví 13. ledna 

s. Stanislavu Hejdukovi, členu OV KSČM, který se 24. ledna dožívá 91 let 

s. Jaroslavu Novákovi, předsedovi ZO 69, který 27. ledna oslaví 85 let

Oslavencům děkujeme za práci, přejeme pevné zdraví, moře štěstí a optimismu do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena