KSČM Praha 6 Měsíčník

Měsíčník

Blahopřání

Blahopřání (7.12.2014)

OV SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE 

členům, kteří oslaví významná životní jubilea

s. Marii Roušarové k 91. narozeninám, které slavila 4. června 

s. Josefu Tošenovjanovi, který se 5. června dožil 94 let 

s. Marii Sedláčkové, která 7. června oslavila 96 let 

s. Evě Havelkové, člence OV a předsedkyni ZO 8 k pětaosmdesátinám 13. června 

s. Věře Šimkové, která 22. června oslaví 94 let 

s. Jiřině Studené k devadesátinám 25. června

s. Vojtěchu Zrostlíkovi, který 1. července oslaví 91 let 

s. Josefě Konečné, která se 3. července dožívá 94 let 

s. Miloni Rezlerovi, kterému bude 4. července 93 let

s. Anně Slabé, která 6. července oslaví 96. narozeniny 

s. Jaroslavu Valenčíkovi, který 9. července oslaví 92 let

s. Jindřichu Kopřivovi, který 10. července oslaví 91 let 

s. Jindřichu Mackovi, který 15. července oslaví 92 let 

s. Květuši Ruttové, které 16. července bude 91 let

s. Josefu Trsovi, k devadesátinám 19. července

s. Jindřišce Zierlové, která 23. července oslaví 91. narozeniny 

s. Svatomíru Bošinovi, který 23. července bude slavit devadesátku 

s. Boženě Němcové, která bude mít devadesáté narozeniny 27. července

s. Marii Jelínkové, která 30. července oslaví 92 let 

s. Vladimíru Černému, který se 2. srpna dožívá 93 let 

s. Květě Tronnerové, které bude 2. srpna 92 let 

s. Věře Vosecké, která 6. srpna oslaví devadesátiny

s. Zdeňku Touškovi, který se 6. srpna dožívá 93 let

s. Jiřímu Koutníkovi, kterému bude 9. srpna 91 let

s. Karlu Hartlovi, který bude slavit 14. srpna 93. narozeniny

s. Ludvíku Plachému k třiadevadesátým narozeninám také 14. srpna 

s. Marii Novákové, která se 16. srpna dožívá 92 let 

s. Julii Voborské, která 17. srpna oslaví devadesátku

s. Otakaru Zmítko, členu  ÚRK KSČM, který se 18. srpna dožívá 75 let 

s. Štefanu Bistrianinovi, kterému bude 18. srpna 90 let 

s. Josefu Světovi, který 26. srpna oslaví 94 let 

s. Boženě Gerychové, která 26. srpna bude slavit devadesátiny

s.  Marii Nejedlé, která se 28. srpna dožívá 91 let 

s. Františku Zlámalovi k devadesátinám, které oslaví 29. srpna 

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme především pevné zdraví, moře štěstí, radosti a pohody v osobním životě.

 

 

 

 

 

 

 © KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena