KSČM Praha 6 Postřehy

Postřehy

Ubyl krav - voli zůstávají

(11.1.2018)

Přemysl Votava

 

Ceny másla, sýrů, mléčných výrobků letí vzhůru. V supermarketech hlídáme akční nabídky. Místo másla, natíráme chleba lacinějším margarinem. Nedostatek másla je prý celosvětový. Pokud je to tato pohádka pravdou, tak bruselský úředník zase selhal. Možná, že se vymluví na čínského, indického zákazníka, který začal mazat máslem. 

Zcela nedávno dle médií, byl mléka nadbytek. Tedy i dojnic. Krávy dojily, jako divé, mlékárny odmítaly mléko vykupovat. Za více nadojeného mléka byly sankce. Uteklo několik měsíců a z ceny másla se nám protáčí panenky. Dnes je to máslo, sýry, či obilniny, zítra to bude vepřové, pozítří hovězí, za měsíc kuřecí maso a za rok třeba vajíčka…. 

Nemusíme být velkými zemědělskými odborníky, stačí se jen projít českou či moravskou vesnicí, vidět krajinu kolem ní. Naši předkové by žasli nad prázdnými kravíny, vepříny, místo cukrovky či obilnin, by viděli jen nedozírné lány žluté řepky… 

Z vesnic mizí život, odcházejí obyvatelé, zavírají se školy, obchody, pošty, hospody, …místo prosperujících podniků, se mluví o propadu zemědělství. Ročně mizí pod betonem tisíce hektarů zemědělské půdy. Na kvalitní zemědělské půdě se staví obrovské velkosklady, desetitisíce kamionů vozí k nám potraviny, často přes půlku Evropy. 

Česká republika už po mnoho let přestává být potravinářsky soběstačná, preferují se dovozy, zejména ze „starých“ států EU. A to drahé máslo, to je jen důsledek této krátkozraké politiky. Stáváme se jen odbytištěm pro EU. Ničíme tím ale českou vesnici, deformujeme krajinu. 


Stačí si otevřít statistiku, porovnat vybrané údaje o stavu zemědělství. Jako ilustraci jen několik příkladů.
 Ještě v roce 1989 v českém zemědělství bylo přes milion dojnic, nyní jen 360.000. Tedy třetina. Obdobně je to u prasnic, v roce 1989 jich bylo 315. 000, nyní jen 100.000, tedy také třetina. Obdobný stav je i u rostlinné výroby, podobné je to u ovoce, zeleniny. I v těchto komoditách vidíme prudké poklesy produkce. U brambor dokonce je to 4x méně, než v roce 1989. Propad výroby je i u zeleniny, ještě v roce 1989 jí bylo na českých polích 573 tisíc tun, nyní jen 250 tisíc tun. Tedy opět méně než polovina. Důsledkem této krátkozraké politiky po listopadu je propad našeho zemědělství. Proto po českých silnicích se valí kamiony se zemědělskou produkcí ze států EU zejména pro zahraniční majitele našich supermarketů. Nespokojené zemědělce zachraňujeme jen dotacemi. 

Tato uvedená statistika je nemilosrdná, je jen obrazem stavu naší zemědělské politiky po roce 1989. Stáváme se pro EU jen výhodným odbytištěm. Rostoucí ceny másla, jsou jen důsledkem této politiky státu. Ubylo nám krav, zůstali voli. 

 

USA mají v Evropě výcvikové kempy pro novináře

(10.1.2018)

Victoria  Nulandová  na  plnou  hubu  prozradila,  že  USA  mají  v  Evropě  výcvikové  kempy  pro  novináře,  aby  psali  proti  Rusku! 

 

No  to  je  překvapení! 

 

 

Náměstkyně  ministra  zahraničí  USA  Victoria  Nulandová  se  rozpovídala  včera  při  slyšení  v  americkém  kongresu.  Probíraly  se  tam  ruské  hrozby,  ruská  dezinformační  propaganda  a  vliv  ruského  éthosu  na  lidi,  především  v  zemích  východní  Evropy. 

 

 

Victoria  Nulandová,  náměstkyně  ministerstva  zahraničí  USA

 

 

Američané  mají  v  Evropě  „výcvikové  kempy“  pro  novináře

 

Daleko  zajímavější  však  bylo  její  vyprávění  o  tom,  jaké  metody  kontra-propagandy  USA  používají.  Victoria  Nuland  odhalila,  že  na  různých  místech  Evropy  mají  USA  tréninkové  kempy,  kde  cvičí  novináře.Victoria  Nuland  hovořila  o  novinářích,  kteří  z  Ruska  utekli  anebo  se  jenom  přihlásili,  že  chtějí  projít  výcvikem  a  potom  se  chtějí  do  Ruska  vrátit  a  tam  psát  proti  Putinovi  a  rozvracet  Ruskou  federaci  zevnitř.  Toto  skandální  odhalení  nás  občany,  ale  nepřekvapuje.    dlouho  víme  o  tom,  jak  Open  Society  Fund  ve  spolupráci  s  dalšími  fondy,  neziskovkami  a  organizacemi  napojenými  na  americké  ambasády  a  americkou  federální  neziskovku  USAID  ovlivňují  český  žurnalistický  prostor,  aby  zahlcoval  mainstreamová  média  americkou  propagandou.  Rozdávání  novinářských  cen  redaktorům  České  televize,  Bakalových  médií,  neustálé  reportáže  o  ruské  propagandě,  to  všechno  jsou  notičky,  které  mají  původ  ve  výcvikových  kempech  pro  novináře.

 

.  Toto  odvracení  tzv.  ruské  propagandy  americkou  kontra-propagandou  vidíme  do  rána  do  večere  v  českém  mainstreamu.  Od  České  televize,  přes  Český  rozhlas,    po  tištěná  média  a  internet.  Všude  čteme  o  hrozbě  Ruska  a  naopak  o  potřebě  transatlantických  vazeb  s  USA,  jak  o  nich  hovořil  pan  redaktor  Kundra  z  Respektu  na  Českém  rozhlasu.

 

 

 

Victoria  Nulandová  rozdává  koláčky  lidem  na  Majdanu.

 

 

Takže  čeští  novináři  a  žurnalisté  nám  podstupují  výcvikové  kempy  v  amerických  „nalejvárnách“,  jak  se    dělat  ta  protiruská  agenda.    je  jasné,  kde  se  berou  peníze  na  všechny  ty  fiat-alternativní  servery,  kde  se  berou  peníze  na  časopisy,  které  vydává  jisté  uhlobaronovo  vydavatelství  v  obrovské  ztrátě.  BBG    velký  rozpočet,  ze  kterého  se  bez  problému  zalepí  schodkové  rozpočty  ztrátových  vydavatelství.  Stačí,  když  jejich  redaktoři  začnou  psát  o  vlivu  ruské  propagandy,  o  ruských  hrozbách,  a  hned  se  peníze  najdou.  Paní  Nulandová  je  velice  schopná.  Když  přijela  v  prosinci  2013  do  Kyjeva  s  igelitkou  a  koláčky  (viz.  foto  výše),  které  rozdávala  majdanistům,  tak  si  mnozí  mysleli,  že  je  to  nějaká  chudá  příbuzná,  protože  ta  modrá  prošívaná  bunda  se  k    hodila  jako  pěst  na  oko.  Ale  peníze  sehnat  umí,  to  se    musí  nechat.

 

 

V  Česku  se  „nalejvá“  v  Americkém  centru  v  Praze

 

 

Ruská  „propaganda“  spočívá  v  tom,  že  lidé  v  Evropě  se  dozvídají  pravdu,  což  je  dnes  v  EU  pomalu  velezrada  všech  těch  evropských  hodnot.    Lidé  musí  žít  v  iluzi,  že  neomarxismus  podle  Bruselu  je  jediná  volba,  že  islámská  invaze  není  invazí,  ale  žádoucím  obohacením  kultury,  že  nasunování  vojsk  k  hranici  s  Ruskem  a  budování  protiraketové  obrany  je  pouhou  opatrností  před  rozpínavostí  Ruska. 

 

 

Když  Rusko  postavilo  americké  neziskovky  v  Moskvě  mimo  zákon  a  udělalo  z  nich  agenty  cizí  mocnosti,  kteří  nemají  nárok  na  působení  ve  veřejném  sektoru  v  Rusku,  strýčků  Sórošů  a  všech  Makabejských  „nosatců“  se  to  těžce  dotklo. 

 

Vladimir  Putin  jim  začal  rozvracet  Nový  světový  řád  a  Rusko    jaksi  není  k  mání  za  pár  šupů  a  nelze  ho  zplundrovat.

 

 

USAID  je  federální  neziskovka  USA  napojená  na  CIA.

 

 

 

Takže  se  použijí  služby  novinářů,  kteří  za  úplatu  napíšou  pamflet  i  proti  vlastní  matce,  jen  když  to  něco  hodí. 

 

 

Česká  televize  je  na  čele. 

 

Její  zaměstnanci  pravidelně  navštěvují  Americké  centrum  v  Praze,  kde  probíhají  školení  a  výcvikové  kempy  pro  novináře,  nejen  ty  české,  ale  i  z  Pobaltí  a  z  Ukrajiny.  Učí  se  tam,  jak  psát  proti  Rusku  a  jak  prosazovat  do  svých  médií,  ve  kterých  pracují,  americké  světonázorové  pohledy. 

 

 

Nejvíce  je  to  potom  vidět  na  redakci  zpravodajství  ČT.  Ti  lidé  jsou  kvalitně  proškolení,  dokáží  třeba  z  dobrovolnických  serverů  udělat  ruské  kremelské  servery  a  dát  jim  nálepku  projektů  financovaných  z  ruské  ambasády. 

 

 

Není  pro    problém  vyrobit  „zpravodajská  falza“,  která  mají  za  úkol  zdiskreditovat  např.  lidové  hnutí  odporu  proti  členství  ČR  v  NATO  nebo  proti  arabské  migraci  do  Evropy.

 

 

Je  dobře,  že  se  Victoria  Nulandová  odkopala  a  řekla,  jak  to  Američané  v  Evropě  mají  zmáknuté  a  jak  si  ve  svých  kempech  trénují  své  úplatné  novináře.  Práci  ale  asi  nedělají  moc  kvalitně,  protože  ti  novináři  odvádějí  prvoplánovou  a  průhlednou  práci  a  jejich  protiruské  propagandě  postupně  věří  méně  a  méně  lidí.  Alespoň  však    víme,  jak  fungují  procesy  ve  výrobě  protiruské  propagandy  v  ČR. 

 

 

Společné  teze  a  notičky  novinářů  mainstreamu  mají  svůj  původ  v  amerických  výcvikových  kempech  pro  žurnalisty  v  Evropě.

 

 

 

Z Internetu

Z Internetu

(8.1.2018) autor: Kubáněk

občas se vyplatí podívat se na stránky Rádia Vatikán (http://www.radiovaticana.cz). Proto upozorňuji na  článek: Skomírající Evropa bezdětných leaderů, Fabrice Hadjadj. (Z deníku Avvenire 28. května 2017)

 

Stojí za to, abych odcitoval poněkud delší pasáž. V českém překladu je uvedeno: „Emanuel Macron, prezident Francouzské republiky, je bezdětný. To se bohužel může stát! Avšak ani německá kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa May, italský předseda vlády Paolo Gentiloni, nizozemský premiér Marc Rutte, švédský Stefan Löfven, lucemburský Xavier Bettel, skotská prezidentka Nicola Sturgeon, ani prezidentka Švýcarské konfederace Doris Leuthard nemají děti. Mezi všemi těmito childfree – možná, aby se nevystavil riziku ilegitimity – neměl dcery ani syny také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker… tento fenomén je příliš všeobecný, než aby nebyl vnímán jako znamení doby. … Podle Péguyho (Charles Péguy +1914, francouzský spisovatel a básník) je otec rodiny politikem více než politik, protože si dělá starosti s časem, který už nebude patřit jemu, nýbrž jeho potomstvu: ‚Je zachvácen skrupulemi a drcen výčitkami apriorního vědění, že zítra v tomto městě a v této obci, v této zhýralé společnosti, v tomto zbídačeném a upadlém městě, ve všeobecném úpadku budou ponechány a ocitnou se za pár let po jeho smrti ony děti, za něž je tak plně a tak absolutně odpovědný a jejichž je časný m původ cem. Nic mu proto není lhostejné. Nic z toho, co se bude dít, nic dějinného mu není lhostejné.‘ Vyvstává zde proto velice seriózní otázka – jak mohou systematicky řídit budoucnost Evropy lidé, kteří do ní nejsou vtaženi tělesně?...“

 

Konec citátu. Je k tomu třeba něco dodávat? Pro ně budoucnost Evropy končí jejich životem. Tak proč se dalekou, či jen delší budoucností zabývat!

 

Protest proti umístění desky na pomníku maršála Koněva

(20.12.2017)

Vážené zastupitelstvo,

Chtěla bych vyjádřit protest jménem těch občanů, kteří podepsali naši petici, proti umístění desky na pomníku maršála Koněva s nepravdivými a vylhanými údaji. 

Článek historika(?) Václava Junka v PL má být zřejmě jakýmsi vědeckým odůvodněním tohoto opatření. 

Text na desce, je negramotná plácanina. Již první věta primitivně popisuje bojovou činnost 1. Ukrajinského frontu. Autor buď nezná, nebo úmyslně zamlčuje situaci, že probíhal poslední boj s fašistickým Německem. Neví, že v Čechách byla umístěna miliónová, po zuby vyzbrojená Schörnerova armáda, odhodlaná probojovat si koridor na západ. Neví, že proti tomu postavil celý český národ. A tomuto národu na pomoc přišla Rudá armáda. 

Generální štáb RA připravil plán Pražské operace, ve které 1. Ukrajinský front zaútočí na křídlo Schörnerovy armády a prolomí je ve směru na severozápad. Současně 2. Ukrajinský front maršála Rodiona Malinovského zaútočí a prolomí druhé křídlo na jižním, brněnské směru a současně ze severovýchodu zaútočí 4.- Ukrajinský front generála armády Andreje Jeremenka. Pražská operace a společný boj českých vlastenců tak zabránily opakování Varšavské tragedie.

Jednotky 1.UF nevstoupily do Prahy, ale probojovaly se do Prahy. Jen příklad 9.5. ve 3 hod. ráno dva batalióny Leljušenkovy tankové armády zničily 2 jednotky SS, které zaminovaly a chystaly se vyhodit do povětří Karlův most, druhý batalion vyčistil pražský Kreml (jak je napsáno v hlášení). V Břevnově u Markéty na barikádě padlo 36 barikádníků a rudoarmějců.

Dalších 6 řádků na desce popisuje hrůzostrašné skutky, kterých se maršál dopustil v období studené války. Ale ani zde není žádná stopa po tom, kdo, kdy, kde jak a proč se udály. O poválečných událostech už v období studené války se přece nemůže psát na památníku, který připomíná události z jiné historické epochy. Nelze z historických epoch dělat guláš. To neznamená, že nemůžeme a nebudeme o nich diskutovat. Naopak, jsme připraveni. 

Domníváme se však, že by bylo vhodné v doplňujícím textu původní desky, anebo na vedlejší straně připomenout účast českých bojovníků v českém národním povstání. Konzultovali jsme tento náš návrh  s paní doktorkou, pracovnicí v Historické skupině ČSBS. Vždyť účast 120 partyzánských oddílů se 7500 bojovníků a desetitisíce dalších (např. u rozhlasu, v Kolíně) je třeba připomínat.

Proto navrhovanou desku, tento výplod tuposti a nenávisti dát tam, kam to patří. A o dějinných epochách a událostech i o doplnění a přeformulování desky, navrhujeme zorganizovat kulatý stůl za přítomnosti znalců, ale také veteránů a pamětníků.

Dr. Eva Havelková

Hranice Ukrajiny - poučme se z historie.

(11.12.2017)

Hranice Ukrajiny – historie

 

 

 

 

Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není poznání hyne lid. Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území
na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922  daroval  Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.

 

 

Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili. Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil intervencí svých vojsk například v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům. Nikdo nevyčítal  Anglii, že dobyla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egyptská letiště doslova pět minut před jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všimněte si, že od dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu se hlavní americký soudce Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku. Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů, měla  smlouvu s americkou firmou „American – Oil“. To ukazuje, že hlavním iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly, koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou válek to potvrzuje na několika záhadných událostech.

 

 

Studujte historii a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánu s lidstvem. Poznání historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany konfliktů byly řízeny z jednoho centra.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena