KSČM Praha 6 Diskuse

Diskuse

Transformace Technické správy komunikací z příspěvkové na akciovou společnost

(0 příspěvků, poslední příspěvek: žádné příspěvky)

Klubu zastupitelů KSČM z principu samého vadí vyvádění majetku Prahy do další kapitálové společnosti. Spatřujeme v tom ztížení naší opoziční práce zejména kontroly nakládání s majetkem HMP. Připomeňme přitom, že probíhající vyšetřování orgánů činných v trestním řízení dokumentuje, že vládnoucí koalice nezvládá řízení této příspěvkové organizace. Součástí řízení je i kontrola, a je zjevné, že ta v TSK evidentně nebyla v odpovídající míře funkční. Lze soudit, že stávající teplá místečka v dosud umrtvené a.s. budou rozšířena o nové, pro okruh vyvolených, kteří najdou v a.s. také tučné odměny.

 

Jak vyplývá z dokumentů uložených u soudu, konkrétně přílohy tvořící součást účetní závěrky viz str. 3, v roce 2015 do data účetní závěrky společnost Technická správa komunikací h. m. Prahy a.s., IČ 03447286 výkon činnosti nezahájila. Přitom od září do prosince 2014 vynaložila na osobních nákladech 1.693.000,-Kč a v roce 2015 již celkem 9.755.000,-Kč. Většinu nákladů pohltily odměny 5 členům statutárního a 5 členům dozorčího orgánu. Z uvedených částek činily mzdové náklady zaměstnanců v roce 2014 pouze 111tisíc Kč a v roce 2015 jen 594tisíc Kč. Všechna čísla uvádím včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Ptám se, pane náměstku, kdo stanovil, případně schválil vysoké odměny za výkon funkce ve firmě, která ani nezahájila činnost.

 

To opravdu není cesta, kterou by zastupitelé KSČM chtěli podporovat. U bodů programu 9 / 1-3, které se vztahují k transformaci TSK z příspěvkové na akciovou společnost, vyjádří klub KSČM nesouhlas s předloženými návrhy.

 

JUDr. Ivan Hrůza

 

místopředseda klubu KSČM v ZHMP

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena