KSČM Praha 6 Poslední zprávy

Zprávy

0dpovědi Ivana Hrůzy na anketní otázky HaNo 3.8.2017

1. Co říkáte na nápad, že by byl v rámci obce navýšen počat úředníků, kteří by převzali některé pravomoci volených zastupitelů?

Považuji to za skandální myšlenku. Úřednický aparát má realizovat politickou vůli orgánů obce promítnutou v usneseních, nikoli přebírat rozhodovací funkce. Je neúnosné dále navyšovat počty úředníků obce, je nepřijatelné omezovat politické rozhodování volených zástupců ve prospěch byrokracie. V dnešním politickém systému, který trpí celou řadou neduhů je naším zásadním úkolem vytváření podmínek pro aktivní spoluúčast občanů na rozhodování obce, vtahovat veřejnost do komunální politiky, nikoli jí vládnutí vzdalovat. 

2. Byl/a byste pro přímou volbu starostů?

Jsem pro rozvoj přímé demokracie, umožnit, aby voliči mohli sami rozhodovat v důležitých politických otázkách, nicméně v tomto případě je na místě opatrnost. Komunální politika by měla být postavena na kolektivním rozhodování. V krajním případě si dovedu představit přímou volbu starostů ve velmi malých obcích, kde samosprávu tvoří několik zastupitelů. Nemyslím si ale, že by to bylo vhodné řešení pro velká města, kde se projevují politicky vyhraněné, polarizované platformy, které ovlivňují rozhodovací činnost rady a zastupitelstva často na hraně většiny. Předcházení možných kolizí by si vyžádalo nově vymezit postavení těchto přímo volených osob. Posílením postavení primátora, či starosty by právní úprava zřejmě zasáhla do současného kolektivního způsobu rozhodování samosprávy a vnesla by do systému nové prvky monokratického rozhodování. Přeji si opak, tedy posílení role zastupitelstva.

JUDr. Ivan Hrůza

zastupitel HMP a MČ Praha 6

klub KSČM

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena