KSČM Praha 6 Novinky z Prahy 6

Novinky

Vážený pane náměstku,

stalo se již pravidlem, že se opakovaně vracím k požadavku na zlepšení životního prostředí kolem komunikace Patočkova v Břevnově a současně jménem občanů, žádám zachování dopravní obslužnosti tohoto prostoru. Již dne 18. 12. 2014 jsem Vás žádal, aby nebyly redukovány autobusové linky na ulici Patočkova v Břevnově. Tehdy se s Vaším pochopením podařilo obslužnost prostoru vč. linky 180 zachovat. Současně bylo vyhověno i požadavku, aby změny v MHD byly prováděny až po předcházejícím projednání s MČ a občany.

Dne 10. 9. 2015 jsem interpeloval znovu, když byla ROPIDem připravována redukce autobusové linky 180, konkrétně zrušení jejího provozu během sobot a nedělí a omezení ve večerních hodinách. Tehdy měla být důvodem úspora 6 miliónů Kč, když úvahy o náhradě v podobě linky 149, jezdící přes Střešovice, nemohly zajistit obslužnost centrální části Břevnova. Také v tomto případě jste zabránil vážnému pochybení.

Vážený pane náměstku, podle posledních informací má od 29. dubna t.r. dojít v oblasti centrální části Břevnova k omezení autobusového spojení směrem ke stanici metra Hradčanská. Po předchozí radikální redukci linky 184, na dva maximálně čtyři spoje za hodinu, má dojít v prostoru Břevnova na Patočkově ulici k úplnému zrušení této linky. Zvýší se tak počet těch, kteří jsou již nyní přinuceni u vozovny ve Střešovicích přestupovat na spoje, které směřují na Hradčanskou. Kvalita cestování se tak sníží a pro mnohé spoluobčany dojde k dalšímu zhoršení dopravní obslužnosti.

Žádám Vás o osobní přezkum celé záležitosti a zachování dosavadní linky184, která je přímým napojením centrální části Břevnova na stanici metra Hradčanská. 

JUDr. Ivan Hrůza, 30. 3. 2017

klub KSČM

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena