Jedna interpelace je málo

23. 2. 2020

Jedna interpelace je málo, problémů je hodně

V listopadu 2019 zastupitelstvo MČ Prahy 6 rozhodlo o změně jednacího řádu, kterým každému občanovi, který není členem zastupitelstva, omezilo počet interpelací na jednu a čas vymezilo na 5 minut. Je to krok, který jde proti směru mnoha let uplatňované praxe. Ta bez omezení umožnovala všem vlastníkům nemovitostí a občanům Prahy 6, kteří dosáhli 18 let interpelovat během jednání zastupitelstva politiky, kteří jsou za stav věcí odpovědni. Občané mohli široce vznášet podněty, připomínky, dotazy, upozorňovat na problémy a požadovat nápravu. Nově nastavený postup radnice je současně doprovázen opatřením, které umožňuje z důvodu účelnosti nepřipustit přítomnost občanů na jednání některých výborů zastupitelstva. Uvedené změny nepovedou ke zkvalitnění komunikace s veřejností. Orgány samosprávy projednávají a přijímají celou řadu závažných rozhodnutí, které mají významný dopad na život obyvatel. Patří k nim z poslední doby např. rozhodnutí Rady MČ o zvýšení nájemného v obecních bytech, které zhorší kvalitu života sociálně slabých. V centru zájmu občanů je oblast posuzování územních záměrů, změny v územně plánovací dokumentaci. Nelze přehlédnout, nedávno v komisi územního rozvoje projednávané, uvažované navýšení budovy obchodního domu na Petřinách, jenž má dosud 4 nadzemní podlaží (NP). K upřesnění dodávám, že developer, firma CPI, zde navrhuje objekt, který tvoří hmotu ve tvaru „L“ s výškovými dominantami o 12 a 10 NP ve svých nárožích. Jde o objekt, kde má mimo jiné vzniknout 145 bytových jednotek. Dříve samospráva v centrální části sídliště na Petřinách takovéto záměry odmítala. Je to novota a téma pro interpelace. Ostatně podobných návrhů developerů k zahušťování zástavby a navyšování koeficientů zastavěnosti území je v Břevnově několik. Jinou skupinou, kde se občané mohou pokusit ovlivnit politiku radnice a oslovit najednou všechny zastupitele jsou interpelace, které upozorňují na různé problémy. K těm patří odkládání rekonstrukcí chodníků a opravy polikliniky, neplnění břemene stanovených lékařských odborností v její budově a mnohé další. Zatím se nepodařilo ani položit tichý asfalt na Patočkově ulici směrem do centra, neboť oprava kanalizace pod ní není stále dokončena. Ochranné přízemní zábradlí zelené barvy proti nežádoucímu parkování v trávníku na Patočkově ulici mezi ulicemi Mládeže a Pod Drinopolem je na několika místech poškozeno nebo zničeno. U zastávky autobusu Kajetánka směrem do centra zmizelo. Kolem Patočkovy ulice jsme za poslední rok přišli o mnoho nově vysázených keřů v zeleném pruhu u domů v prostoru od ul. Mládeže směrem na západ. Zčásti je tam zničila auta, ty poslední, v zeleném pruhu u asfaltového chodníku v prostoru západně od ústí Kolátorovy ulice, byly zlikvidovány tekoucí vodou během havárií potrubí koncem listopadu 2019 a následnými pracemi. Veřejné hodiny umístěné v Patočkově u Kajetánky nesvítí, a tak na ně ve tmě nikdo nevidí. Nově vybudovaný potok na severní straně Patočkovy ulice má koryto zarostlé rostlinami a potřeboval by odborné zásahy. A tak by se dalo pokračovat…Máme důvod pokládat otázky, vznášet podněty a požadovat nejen odpověď, ale především nápravu a zlepšení životních podmínek. Jedna interpelace a 5 minut je málo, problémů je hodně, nejen u nás v Břevnově. Chci věřit, že si tento článeček zastupitelé přečtou a zjednají nápravu.

JUDr. Ivan Hrůza