Mají krizi zaplatit obyčejní občané?

4. 11. 2022

Tak to totiž navrhují vládní experti z Národní ekonomické rady vlády, tzv. NERV. Ta představila své návrhy opatření pro zlepšení ekonomické situace v České republice. Nepřekvapí, že většina opatření by měla především dopad na peněženky běžných občanů, nikoli na velké firmy, banky a nadnárodní korporace. Návrhu na zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a její výše se již chytil ministr (a)sociálních věcí Jurečka, který by rád toto opatření aplikoval v době, kdy mnoho firem avizuje, že vzhledem k současné složité ekonomické situaci, kterou vláda řeší velmi nezodpovědně, skončí či bude propouštět.

Dalšími opatřeními, které NERV navrhuje, jsou např. posunutí věkové hranice odchodu do penze a její svázání s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu; zpomalení růstu důchodů a zrušení příspěvku za vychované děti, který vláda schválila od příštího roku; zrušení odečitatelné položky na dani za školkovné; zrušení státní podpory pro stavební spoření; snížení počtu úředníků, policistů či vězňů; zavedení školného na veřejných vysokých školách; zvýšení daně z příjmu fyzických osob a z nemovitosti či zvýšení sazby DPH u některých položek. To vše v době, kdy naše peněženky zatěžují extrémně rostoucí ceny energií, potravin a služeb, v brzké době i vodného a stočného, a také zvyšující se úrokové sazby prodražující hypotéky. Extrémní inflace ničí naše celoživotní úspory a nyní si máme sáhnout na úplné dno, abychom zaplatili za neschopnou vládu a její válečnické avantýry!

KSČM proti těmto asociálním návrhům důrazně protestuje a považuje je za likvidační pro většinu občanů České republiky. Stejně jako všechny polistopadové vlády se i NERV bojí sáhnout trvale a systematicky na zisky a peníze velkých korporací, včetně nadnárodních, bank, oligarchů a spekulantů. Vláda i její experti tak opět ukazují, na čí straně stojí!

 

KSČM požaduje:

  • Progresivně zdanit velké příjmy a kapitál, velké korporace, oligarchy a spekulanty;
  • daňové břemeno rozdělit tak, aby se ulevilo lidem s nízkými příjmy a zvýšila solidarita;
  • omezit úniky do daňových rájů a odčerpávání zisku vytvořeného v ČR do zahraničí;
  • posílit vlastnickou kontrolu státu nad strategickými obory (suroviny, výroba a distribuce energií);
  • vrátit vodu do rukou státu a obcí;
  • zachovat bezplatné školství;
  • zavést nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby.

 

stanovisko vedení KSČM, 4. 11. 2022

Autor: 
vedení KSČM
Zdroj: 
mediální úsek KSČM