Prohlášení VV OV KSČM Praha 6

9. 5. 2020

Dnes, 9. května 2020 si připomínáme 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a

osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem

Rudá armáda dokončila Pražskou operaci, která vyústila v osvobození našeho hlavního města od nacistických okupantů. Rudá armáda, byla armádou prvního socialistického státu, armádou národů Svazu sovětských socialistických republik, která nesla hlavní tíhu druhé světové války a přinesla nejvíce obětí za osvobození Evropy od nacistické tyranie a poroby. Při osvobození Československa položilo své životy 144.000 vojáků Rudé armády, 66.495 Rumunů, 11.700 Čechoslováků, 1.302 Poláků a 351 Američanů.

S vděčností a úctou dnes, 9. května 2020 vzpomínáme na tisíce bezejmenných hrdinů, kteří za naši svobodu obětovali své životy. Připomínáme si také jejich velitele. Jedním z nich byl maršál Ivan Stěpanovič Koněv, významný vojevůdce, dvojnásobný hrdina SSSR, hrdina ČSSR a velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která dne 9. května 1945 zachránila Prahu před zničením.

Maršál Koněv byl vyznamenán řadou dalších zahraničních řádů v Československu, Polsku Jugoslávii, Bulharsku, Maďarsku, Velké Británii, Francii a USA /je nositelem Řádu Bílého Lva, Řádu Bílého Lva Za vítězství, velkokříže polského  Řádu Virtuli militari, Řádu grunwaldského kříže; jugoslávského Řádu partyzánské hvězdy, Řádu Bulharské lidové republiky 1. třídy, Řádu maďarské svobody, britského Řádu lázně (rytíř - komandér)/, britského Vojenského kříže, francouzského Řádu čestné legie (velkodůstojník) a amerického Řádu zasloužené legie (vrchní komandér). Vyznamenán byl také Medailí za obranu Moskvy, Medailí Za osvobození Prahy, Medailí za dobytí Berlína, Medailí za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce a desítkou dalších řádů a medailí.

Zničení pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Pražské Bubenči 3. dubna tohoto roku, za nouzového stavu, nelze kvalifikovat jinak než jako hanebný a zákeřný čin.  Umožnila jej zlá vůle 33 zastupitelů MČ Praha 6. K tomuto odpornému aktu dosud bohužel nečině přihlíží vláda České republiky, přestože je vázána smlouvou mezi Českou republikou a Ruskou federací, tedy smlouvou, kterou uzavřely dva demokratické kapitalistické státy a podepsali ji jejich prezidenti Havel a Jelcin.

Připomeňme si Mnichovskou zradu, kdy naši tehdejší spojenci porušením podepsaných smluv umožnili hitlerovskému Německu zničit naši vlast Československo. Pod tíhou tohoto mementa vyzýváme politiky, aby důsledně dodržovali mezinárodní smlouvy a závazky. Jednejme s vědomím toho, že jsme a chceme i nadále být právním státem. Omluvme se všem národům bývalého Sovětského svazu, jejichž vojáci před 75 lety s Rudou armádou pod velením maršála Koněva přinesli Praze svobodu a navraťme Koněvovu sochu na náměstí Interbrigády, kam patří.

Nedopusťme přepisování výsledků druhé světové války, nedejme prostor fašismu a jeho přisluhovačům.

Zavazuje nás k tomu nejen mezivládní smlouva, ale především památka hrdinů, kteří v květnu 1945 zvítězili nad Německem a přinesli nám svobodu.    

Fotogalerie