Vystoupení předsedy ZO OSČMS DPP k rozpočtu 2020

16. 12. 2019

Veřejné vystoupení předsedy ZO OSČMS DPP, PS Marka Tošila k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 projednávanému dne 13. 12. 2019 na jednání ZHMP

Vážení radní, zastupitelé, vážení přítomní!

Chlubíte se, jak dobře je v našem městě zajištěna veřejná doprava, jak je náš dopravní podnik jedním z nejlepších na světě…ale za jakou cenu??!! A jsou jeho především provozní zaměstnanci také v těchto intencích a patřičné výši odměňováni? Ptáme se…A ptáme se teď a tady! Protože právě teď a tady rozhodujete o penězích, které obdrží DP a na jejichž výši bude záležet i výše našich mezd!

Z nadprůměrného postavení se totiž naši zaměstnanci dávno propadli daleko pod průměr a logicky se nám to stále míň a míň líbí. A důsledky? Chybějí!! A stále víc!! Řidiči všech trakcí, ale také dělníci a řemeslníci přímo zajišťující provoz! Nejsou totiž slepí!! Na jedné straně se chlubíme kvalitou naší veřejné služby občanům hlavního města – a na straně druhé ji nejsme s to a nejspíš ani ochotní odpovídajícím způsobem odměnit! Jak jinak vysvětlit skutečnost, kdy jinde dochází k daleko výraznějšímu navyšování mezd, kdy naši zaměstnanci nedostávají ani korunu(!) za náročnou práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době – zdraví trpí, zvyšuje se úrazovost, nemocnost, osobní i rodinný život rozklížen!...

A ještě jedna poznámka – chcete, abychom reprezentovali, nosili pěknou, čistou, upravenou uniformu – a naše „slavné“ vedení nám ji ani není schopno zajistit, takže mnozí kolegové chodí do práce tak, jak vidíte dnes mě – s páskou DP na rukávě!!!

Jestlipak Vás o tom všem a mnohém dalším naše vedení informovalo a informuje? Ptáme se…asi moc ne…

Závěrem bych chtěl upozornit, že nenastane-li v oblasti odměňování především provozních zaměstnanců výrazný posun tak, abychom jim na základě výrazně vyšší kompenzace mohli vyjednat vyšší mzdy, ale také, nenastane-li výrazné zlepšení při organizaci jejich práce (návrhy jsou podány v rámci stávajícího kolektivního vyjednávání), O D E J D O U – a v daleko vyšší míře než dosud!

Takže se teď opravdu zamyslete a konejte – a konejte správně – jinak se Vám DP rozsype pod rukama!

Děkuji za pozornost!