Informační měsíčník OV KSČM Praha 6 - červen 2020

13. 6. 2020

Pandemie omezila život v ČR,

ale dala nám nové zkušenosti.

Omezení, která s sebou 12. března přineslo vyhlášení nouzového stavu, se promítla i do práce KSČM. Museli jsme zrušit veřejné akce a vnitrostranická jednání na všech úrovních a odložit XI. sjezd KSČM na 28. a 29. listopadu. Teprve od konce května se postupně vracíme k normálnímu životu.

Díky pohotovým opatřením vlády, rychlému získání ochranných prostředků z Čínské lidové republiky, výborné práci těch, kteří poskytují zdravotnické a sociální služby, ale také díky disciplinovanosti občanů a jejich nezištné pomoci s výrobou ochranných roušek, se podařilo udržet pandemii na uzdě. Právem můžeme být hrdi na naše epidemiology, lékaře a sestřičky a na všechny ty, kteří -  navzdory snahám pravicových vlád změnit zdravotnictví v obchod a zdroj zisku pro soukromé majitele -  považují ochranu zdraví a záchranu lidských životů za své poslání a službu občanům.

V době pandemie jsme si více než kdykoli jindy uvědomili jakou cenu má lidské zdraví a jak důležitá je existence solidárního zdravotnického systému. Bude důležité vzpomenout si na to i v příštích letech při tvorbě státního rozpočtu a zajistit, aby zdravotnická zařízení dostala dostatek prostředků, které jim umožní bez problémů pečovat o zdraví občanů a zachraňovat lidské životy. Jako pozitivní krok hodnotíme například navýšení plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce, které KSČM už dlouhodobě žádá.

Pandemie ukázala také potřebu obnovit potravinovou soběstačnost, jakou naše země měla před rokem 1989. Hospodářská krize, která je v dohledu, obnaží a prohloubí nefunkčnost společnosti založené na konzumním způsobu života a může být příležitostí ke změně hospodářské politiky tak, aby se nesoustředila především na zajišťování zisků úzké skupině nejbohatších, ale uspokojovala potřeby celé společnosti. KSČM už formulovala základní požadavky k překonání krize:

  • soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, energetiky, telekomunikací a technologií
  • zajištění příjmu občanů k žití, ne živoření
  • zabránění vyvádění peněz do zahraničí
  • zastavení nepotřebných vojenských nákupů a zahraničních misí
  • jedna zdravotní pojišťovna
  • STOP dotačnímu byznysu
  • zahájení investic státu - železnice, obchvaty, silnice, dálnice, dostavba jaderné elektrárny aj.
  • progresivní zdanění - snížení daní pro nízkopříjmové a rodiny s dětmi
  • bankovní a digitální daň
  • zamezení propadu občanů do dluhových pastí z důvodu ztráty zaměstnání či nemoci

Josef Gottwald, předseda OV KSČM

 

Radní Prahy 6 zneužili nouzového stavu

k odstranění pomníku osvoboditelům

Nouzového stavu, při němž bylo zakázáno shromažďování občanů, včetně zasedání zastupitelstev, využil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a ostatních osm radních městské části (z TOP09, ODS a STAN) a ve čtvrtek 2. dubna dali pokyn k bleskovému odstranění památníku maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Bubenči. Socha byla odvezena hned časně ráno v pátek 3. dubna.

O odstranění pomníku, které je porušením smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993 a mezivládní dohody z roku 1999, rozhodlo 33 zastupitelů Prahy 6 už loni v září. A to přes veřejně deklarovaný nesouhlas části jednotlivých občanů i spolků, kteří památník chápou jako vyjádření vděčnosti Rudé armádě za osvobození od fašismu v roce 1945. To, že pravicové vedení Prahy 6 záměrně využilo nouzového stavu, kdy občané nemohli přijít protestovat, starosta ostatně veřejně přiznal, navíc s nejapným vtipem, že socha neměla roušku, tak musela pryč.

Vláda ČR, premiér A. Babiš (ANO), ani ministr zahraničí T. Petříček (ČSSD), bohužel, pro dodržení zmíněných česko-ruských smluv neudělali nic. Tento zákeřný krok ale ihned veřejně odsoudila část občanů ČR napříč politickým spektrem. Řada organizací KSČM z různých částí republiky napsala protestní dopisy a někteří, mezi nimi i členové naší obvodní organizace, podali na starostu i členy Rady stížnosti i trestní oznámení. Odsuzující stanovisko vydaly jako první vlastenecké organizace, nejvyšší orgány KSČM a krajský výbor KSČM Praha.

Památku osvoboditelů jsme 7., 8. a 9. května uctili položením květů na Vokovickém hřbitově, na náměstí Interbrigády na místě památníku maršála Koněva  a u hrobů padlých rudoarmějců na Olšanech.

 

VV OV KSČM Praha 6 vydal stanovisko, ve kterém připomíná, že 9. května 1945 Rudá armáda dokončila Pražskou operaci, která vyústila v osvobození našeho hlavního města od nacistických okupantů. Zdůrazňuje dále, že to byl první socialistický stát - Svaz sovětských socialistických republik - který nesl hlavní tíhu druhé světové války, a jeho Rudá armáda přinesla nejvíce obětí za osvobození Evropy od nacistické tyranie a poroby. Za osvobození Československa obětovalo životy 144.000 vojáků Rudé armády, 66.495 Rumunů, 11.700 Čechoslováků, 1.302 Poláků a 351 Američanů.

Na ony tisíce bezejmenných hrdinů, kteří naši svobodu zaplatili svými životy, vzpomíná mnoho českých i slovenských občanů s vděčností, stejně jako na jejich velitele včetně maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.  Zničení jeho pomníku, navíc za nouzového stavu, VV kvalifikuje jako hanebný a zákeřný čin a porušení smlouvy mezi ČR a Ruskou federací.    V té souvislosti připomíná, že v roce 1938 tehdejší spojenci Československa porušením podepsaných smluv umožnili hitlerovskému Německu zničit naši vlast. Pod tíhou tohoto mementa vyzval VV OV politiky, aby důsledně dodržovali mezinárodní smlouvy a závazky. „Jednejme s vědomím toho, že jsme a chceme i nadále být právním státem.

 „Omluvme se všem národům bývalého Sovětského svazu, jejichž vojáci před 75 lety s Rudou armádou pod velením maršála Koněva přinesli Praze svobodu a navraťme Koněvovu sochu na náměstí Interbrigády, kam patří. Nedopusťme přepisování výsledků druhé světové války, nedejme prostor fašismu a jeho přisluhovačům.“

Z pošty od pamětníků

Květen 1945 byl začátkem našeho života bez válek především díky SSSR a jeho Rudé armádě. Mnoho našich členů má přátele v Ruské federaci, ve svém životě měli možnost setkávat se a společně pracovat s veterány, přímými účastníky Velké vlastenecké války, a s mnoha obyčejnými lidmi v bývalém SSSR, kteří tuto válku prožili. Byla to čest společně vzpomínat v Moskvě, Leningradu, Stalingradu na Den vítězství a na všechno co museli prožít, než přišel 9. květen 1945.

V poslední době se před těmito hrdiny začínáme stydět, že jsme občané České republiky! Naše nejvyšší státní orgány, naše bezpečnostní složky a „demokratická“ justice přehlížejí a tím nepřímo podporují, současné snahy falsifikovat výsledky druhé světové války.

Naši členové ale ještě dobře znají historii a část z nich pamatuje dny, kdy Rudá armáda po zoufalém volání Českého rozhlasu o pomoc přinesla Praze 9. května 1945 svobodu. Čest a sláva Rudé armádě! Hanba Kolářovi, Novotnému, Hřibovi a podobným přepisovačům historie.

Josef Gottwald, předseda OV KSČM Praha 6

 

Zprávy z radnic hlavního města, Prahy 6 a Prahy 17

V období nouzového stavu zasedali zastupitelé bez účasti veřejnosti, která mohla jejich jednání sledovat jen na internetu. Ačkoliv i v této mimořádné době využívali někteří zastupitelé k politikaření a osobnímu zviditelnění, přece jen přijali řadu opatření ve správném směru. Nepodařilo se sice prosadit pětiprocentní snížení plateb za vodné a stočné, ale restauratérům a poskytovatelům ubytování v hotelích a penzionech, kteří museli kvůli pandemii zavřít provozovny, rozhodl pražský magistrát odpustit do konce roku nájem za předzahrádky a místní poplatky z pobytu. Na tyto služby je totiž navázáno velké množství pracovních míst. Stejný krok pak udělali i zastupitelé městských částí.

V Praze 6 na zasedání 14. května uvolnila radnice navíc 2,5 milionů pro LDN a stejnou částku pro Pečovatelskou službu. Občané s nízkými příjmy, kteří o to požádali, mohli dostat dvoutisícové poukázky pro své děti, či tablet pro výuku na dálku a také finanční příspěvky na tábory a letní provoz mateřských školek. Pro seniory s nízkými příjmy schválili zastupitelé Prahy 6 tisícikorunové poukazy na nákup sociálních služeb, bezplatné masáže v domech s pečovatelskou službou a starosta uvolnil ze svého fondu ještě 5 milionů pro zvláštní případy. Část obecních peněz šla pochopitelně na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce do škol a sociálních a zdravotnických zařízení.

Značná část jednání ale znovu ukázala, že radnici dál pevně ovládá pravice. Její zastupitelé podrželi starostu Koláře (TOP09), jehož odvolání pro nekompetentnost navrhli Piráti, neschválili návrh Pirátů na mimořádnou změnu jednacího řádu tak, aby nebyly omezeny interpelace občanů a zametli pod stůl námitky, že smlouva, kterou radnice překotně v době nouzového stavu uzavřela se společností provozující Trhy na Kluaťáku, je nevýhodná a obec na ní prodělává.

Interpelace občané tentokrát raději dali písemně. Vyjádřili v nich nespokojenost s novou výstavbou v Sedlci a zejména s odstraněním sochy maršála Koněva. S. Havelková jménem petičního výboru vyzvala starostu k odstoupení z funkce a dokumentovala na faktech, že jeho jednání bylo „protizákonné a z hlediska mravního zrůdné“.

Ivan Hrůza znovu žádal odpověď na svou kritiku změn v jednacím řádu zastupitelstva, které omezují možnost vystupování občanů a tím demokratičnost místní samosprávy.

V Řepích se konečně začalo po etapách otevírat Sportovní centrum na Na chobotě. Nejprve tělocvičny a částečně tenisové kurty, 25. května pak plavecký bazén. Vstupné by nemělo na 1 hodinu překročit 115,- Kč. Otevření Sekce ubytovacích a stravovacích služeb zatím oznámeno nebylo, je podmíněné výběrovým řízením pro nejvhodnějšího uživatele. Ostatní projekty, jako je DPS-ka a dořešení trvajícího sporu mezi ÚMČ a provozovatelem Psychosomatického centra je stále v procesu řešení. 

Helena Briardová, místopředsedkyně OV KSČM, Ing. Pavel Franěk, člen VV OV KSČM

UPOZORNĚNÍ

Od 3. června do začátku prázdnin je možné znovu využívat bezplatné právní poradny. Je k dispozici každou středu od 16.00 hodin v ul. Politických vězňů 9, ve 3. patře, v místnosti č.152. Během letních měsíců července a srpna právní poradna k dispozici nebude.

Fotogalerie