Malé problémy se daří odstraňovat, ty velké zůstávají

7. 3. 2021

Během trápení s koronavirem udeřila v polovině ledna nefalšovaná zima, teplota ovzduší klesla pod bod mrazu a opakovaně s přestávkami napadlo několik centimetrů sněhu. Dětem se to líbí, nám starším to někdy dělá problémy. S výjimkou časného rána se odstraňování sněhu z chodníků zatím daří, občas to klouže, ale kalamitním situacím jsme se dosud naštěstí vyhnuli. Všichni vítáme, když nemáme zbytečné starosti a samospráva včas plní veškeré povinnosti.

Během jednání zastupitelstva 27. listopadu 2020 jsem rozšířil dříve vznesené podněty k opravám poškozené infrastruktury a požádal o upřesnění, kdy dojde k rekonstrukcím zanedbaných staveb v majetku obce. Přes v odpovědi uvedené důvody zdržení, považuji mnohaleté odklady oprav a rekonstrukcí budov Šatovka a komplexu v Šolínově ulici za vážnou chybu, neboť již mohly dávno sloužit občanům k provozu např. sociálních služeb, kterých je trvale velký nedostatek. S potěšením ale musím přiznat, že na některá upozornění radnice reagovala rychle. Již se podařilo odstranit např. hlubokou, několik měsíců, zvětšující se díru uprostřed komunikace před mateřskou školkou v ulici Mládeže. Obnoven byl také nástřik barvou, před časem výkopem zničeného, pozemního vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce v prostoru vyústění Junácká-Kolátorova do Patočkovy ulice. Bylo zprovozněno osvětlení veřejných hodin u kolejí Kajetánka, které týdny nefungovalo. V písemné odpovědi starosty Mgr. Koláře jsem rovněž také dostal příslib, že během letošního roku budou stavebně stabilizovány rozestupující se schody pod dětskými hřišti u Junácké ulice. Byl jsem rovněž informován, že MČ znovu upozornila správce komunikace Patočkova, že došlo k dalšímu poškození a částečnému odstranění přízemního zábradlí, které je určeno k ochraně přiléhajícího zeleného pruhu. V prostoru Patočkovy ulice má být také připravena náhrada za poškozené keřové porosty výsadbou odolnějších dřevin.

Na položenou otázku, kde mohou občané Břevnova dostat informace o životním prostředí kolem Patočkovy ulice, o stavu prašnosti, hluku a stavu ovzduší mi starosta odpověděl, že tato data jsou veřejně dostupná na https://www.tunelblanka.info. Zmíněnou adresu samozřejmě velmi dobře znám, protože její zřízení jsem před časem jako zastupitel HMP inicioval. Lituji, ale žádná aktuální data měření stavu prašnosti, hluku a stavu ovzduší, která by probíhala v roce 2020, jsem na této webové adrese nenašel. Budu tedy pátrat dál, protože mám za to, že zejména my, občané Břevnova máme právo na informace o prostředí, ve kterém žijeme. Pokud měření neprobíhají, bylo by dle mého názoru potřebné je čas od času opakovat. Ale dost možná, že jde o další ze vzájemných nepochopení nebo nedorozumění, které mám s vedením radnice.

Jiné vzešlo z nedávného vyjádření pana starosty v lednovém čísle novin MČ Praha 6, kde je na straně 11 uvedeno doslova, že v minulých letech Praha 6 vydělávala a na účtech má bratru dvě miliardy korun. Potěšilo by mě, kdyby pan starosta onen úspěch blíže upřesnil a zveřejnil, na čem naše MČ Praha 6 vydělávala. Postačovalo by publikování výše příjmů inkasovaných MČ Prahou 6 za prodej obecního majetku za jednotlivé roky během posledních 30 let.

JUDr. Ivan Hrůza, 18. ledna 2021

Autor: 
Ivan Hrůza
Zdroj: 
OV KSČM Praha 6