Dohady na pražském zastupitelstvu

28. 3. 2021

Hazard rozvášnil pražské zastupitele

Nejdramatičtější diskuze na březnovém jednání pražského zastupitelstva se odehrála při projednávání programu, a to když si (obrazně řečeno) vjely do vlasů dvě pravicové „dámy“ Alexandra Udženija (ODS) s radní Hanou Kordovou Marvanovou (Spojené síly, STAN). K nim se postupně připojovali další zastupitelé. Důvodem byla před časem schválená vyhláška regulující hazard na území hlavního města. Podle opozice Marvanová porušila zákon, když v termínu neinformovala o stanovisku antimonopolního úřadu k nové pražské vyhlášce o hazardu. Navíc obvinila na sociálních sítích vlivné představitele pražské ODS, že jsou na hazard přímo napojeni. Jaká je skutečnost, to z tříhodinové diskuze nevyplynulo. Ovšem vzájemná obviňování, urážky a silná slova jen opět dokazují, jak výbušné téma hazard je. Na jednu stranu přináší lidské a rodinné tragédie, dluhy, exekuce, rozvody a nezřídka i sebevraždy, na straně druhé velké peníze zainteresovaným podnikatelským kruhům. Jejich představitelé se jich nechtějí zbavit a při jakékoliv snaze o regulaci hazardu, neřkuli o jeho nulovou toleranci, se vzedme vlna vášní, ba i vyhrožování. Jako zastupitelé za KSČM jsme se s tím potýkali několik let, když jsme o nulovou toleranci hazardu na území hlavního města usilovali. Nakonec se nám ve spolupráci s některými dalšími zastupiteli podařilo alespoň změnit vyhlášku, podle níž se rozdělovaly peníze z hazardu pro jednotlivé městské části. Po nekonečných diskuzích konečně přestalo platit, že nejvíc peněz je pro městské části provozující největší počet heren. Nově se peníze začaly rozdělovat podle počtu obyvatel, takže i ty části, které k nulové toleranci přistoupily, dostaly finance, které jsou určeny na školství, sociální oblast, zdravotnictví či kulturu. Zároveň starostové ztratili motivaci držet hazard na svém území za každou cenu. V září 2020 schválená vyhláška, které tak rozjitřila vášně ve čtvrtek, přinesla na území hlavního města od počátku letošního roku další regulaci. Kromě videoterminálů postihla i kasina s tzv. technickými hrami a automaty, jichž se provozovatelé musejí do tří let zbavit. A to je muselo setsakramenstky namíchnout. Je i lobbisty na ně napojené.

„Dobří“ holubi se bohužel vracejí

Diskuzi vzbudily i body týkající se rozvoje hlavního města a souběžného pořízení nového územního (metropolitního) plánu a aktualizace zásad územního rozvoje. Opět se ukázalo, že řádné projednání se všemi městskými částmi je bolavým místem koalice. K Metropolitnímu plánu byly zaslány tisíce připomínek. Mimochodem podobně tomu bylo před pár lety, kdy tehdejší primátor za TOP 09 Tomáš Hudeček převálcoval opozici, zahodil množství došlých připomínek k novému územnímu plánu, s nimi i hodiny a hodiny práce lidí, kteří trávili čas jejich vypořádáním. Hudeček tenkrát prosadil novou změnu územního, respektive metropolitního plánu, tzn. práci od nuly. Náš klub to tenkrát hlasitě kritizoval. Kvůli Hudečkovým úporným snahám o sebezviditelňování znehodnotil dosavadní práci a ohrozil termín přijetí nového územního plánu, přičemž platnost stávajícího končí v roce 2022. Právě tento počin byl na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva vzpomenut některými zastupiteli s podivem, že se tento všeuměl, zodpovědný za současný stav, najednou opět objevil v Institutu plánování a rozvoje (IPR), kde řídí novou sekci rozvoje města.

Obecně však v souvislosti s územními změnami nechyběla diskuze. Mlčky např. neprošel návrh na zrychlené řízení záměru vybudovat administrativní čtvrť v Praze 10. Každodenní dojíždění budoucích zaměstnanců si kromě řady jiných opatření žádá odpovídající dopravu. Jenomže to může být problém. Chybí metro, v plánu je teprve výstavba tramvajové trati, nové přemostění Štěrboholské, včetně nájezdu a sjezdu. Zanedbatelná není ani otázka financování této rozsáhlé transformace území. Projednávání tisku tak nakonec bylo přerušeno s tím, že projde řádnou diskuzí.

DoToho!

Ne, to není pokřik ze sportovního utkání. Jedná se o název projektu Pražského inovačního institutu a centra Opero, který, kromě společností jako např. Google, T-Mobile či Pražská plynárenská ad., podpořilo i hlavní město. Podpora má být nastavena podle požadavků firem z evropských peněz, podle zastupitele Pilného má Praha vložit do projektu 1,5 milionu korun. Má jít o pomoc podnikatelům v koronavirové krizi formou poradenské činnosti ze strany různých manažerů a byznysmenů. Součástí mají být také přednášky a semináře o obchodních procesech. Podle autorů projektu mají ohrožené firmy chápat koronavirovou krizi jako příležitost vyjít ze současné situace silnější. No nevím, jak se na to budou tvářit…osobně mám o pomoci ohroženým firmám jiné představy. Už vidím jak se krachující podnikatelé, kteří nevědí, co a z čeho dřív zaplatit, nadšeně hlásí na odborné přednášky a semináře. Naprosto tak rozumím návrhu na pozastavení projektu do doby řádného projednání v komisi. Ovšem, jak už se stalo zvykem, tento návrh neprošel.

Padne stoletý javor?

Nic nepořídili ani občané, kteří přišli žádat vedení města o pomoc proti záměru Prahy 1 pokácet stoletý javor na zeleném pozemku u Karlových lázní v Praze 1. Přes silné protesty a petice pokračuje bagrování tohoto parčíku, zeleň má nahradit dlažba. Letitý strom překáží tomuto plánu, jehož součástí je tunel k Vltavě, respektive obnovení „čapadla vorů“. Došlo sice k dohodě o odložení kácení do 26. března, jakou váhu však tato dohoda má, je vidět na pokračujícím bagrování. Právě to může narušit kořeny stromu. Do celé záležitosti se dokonce vložila Česká inspekce životního prostředí, která záměr pokácet javor stříbrný na zeleném pozemku u Karlových lázní pozastavila. Pozastavit či změnit by toho ovšem nejen v hlavním městě bylo potřeba mnohem víc.

 

Marta Semelová

kandidátka KSČM do PS PČR v Praze

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová