Za Ing. Zdeňkem Kubáňkem, CSc.

3. 6. 2021

foto_kubanek_039.jpg

Krátce po svých 84. narozeninách nás opustil komunista, kamarád, dlouholetý místopředseda OV KSČM Praha 6, soudruh Ing. Zdeněk Kubáněk, CSc. Patřil k těm, kdo se stali členy KSČ a KSČM s myšlenkou komunismu usazenou hluboko v srdci. Do strany vstoupil v raném mládí s odhodláním budovat lepší, spravedlivější svět. Nehledal žádné výhody, obětavě pomáhal, kde bylo třeba. Splnilo se mu přání studovat na vojenském gymnáziu J. Žižky v Moravské Třebové, na vojenském tankovém učilišti K. Gottvalda ve Vyškově, učil tankovou přípravu vojáky základní služby. Poté vystudoval obor elektroinženýr na Vojenské akademii A. Zápotockého. Dlouhá léta byl náčelníkem Správy vývoje automatizace na MV, dosáhl hodnosti plukovník.

Komunistou a členem strany zůstal i v kritických dobách konce šedesátých a osmdesátých let. Komunistická strana pro něj byla silou, které důvěřoval. Byl přesvědčen, že se o ni může vždy s důvěrou opřít. Nikdy nepřipouštěl, že by mohl komunistickou stranu opustit. Mladým říkal: „Víš, já si to nemusím nějak rozumově zdůvodňovat, já to mám tady, v srdíčku.“

V uplynulých třiceti letech, poté, co odešel do důchodu, pracoval pro KSČM jako předseda ZO, jako odborník za KSČM působil v komisích a výborech obecního zastupitelstva, aktivně se účastnil volebních kampaní, od roku 2006 byl členem sdružení Vojáci proti válce. I v pokročilém věku se snažil být užitečný lidem okolo něj. V poslední době byl velmi znepokojen situací v KSČM. Nicméně věřil, že se podaří obnovit jednotu strany a vrátit ji k zásadové a energické obraně těch lidí, kterým současný systém dovoluje dosáhnout jen na podprůměrné příjmy, ač plnohodnotně pracují.

Čest jeho práci. Čest jeho památce.                                                            

OV KSČM Praha 6.

Autor: 
OV KSČM Praha 6
Zdroj: 
OV KSČM Praha 6