Patočkova konečně s tichým asfaltem

19. 6. 2021

Již při projednávání dokumentace územního řízení před výstavbou tunelového komplexu Blanka bylo v roce 2002 známo, že po jeho zprovoznění dojde v prostoru Břevnova na Patočkově ulici ke značnému navýšení dopravní zátěže. Proto se opatření zaměřila nejen na opakovaná měření hlukového a imisního zatížení, ale dokonce v případě nutnosti počítala s radikálními změnami na bytových objektech vč. zavedení nuceného větrání s přívodem vzduchu, připuštěna byla i možnost změny bytové funkce na nebytovou. Dne 19. září 2015 byl tunelový komplex Blanka dán do zkušebního provozu. Velmi rychle bylo měřením potvrzeno, že počet vozidel na uvedené komunikaci vzrostl o více než 50 %. Proto jsem důrazně žádal naplnění zákonného práva občanů na zveřejnění všech zjištěných údajů a dat. Ty byly publikovány se zpožděním v roce 2017, až po několika intervencích. Potvrdilo se, že se životní prostředí kolem Patočkovy ulice významně zhoršilo. To ještě více posílilo náš společný zájem na položení tichého asfaltu, který má díky speciálnímu složení více vzduchových mezer a dokáže snížit valivý hluk z dopravy až o 4 decibely. Jako tehdejší zastupitel MČ Prahy 6 a HMP jsem opakovaně tento požadavek na snížení hlukové zátěže vznášel interpelacemi a různými podněty. V rámci snahy překonat nečinnost se mi podařilo vyvolat i jednání na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy za účasti ředitelů příslušných útvarů a zástupců vedení MČ Prahy 6, jehož cílem bylo urychlit realizaci dílčích a koncepčních opatření k ochraně obyvatel Břevnova. Slibů jsem za několik let vyslechl hodně, stejně tak jako důvodů pro odklady termínů, od rekonstrukce plynovodu až po opravu kanalizace. Původní termín položení tichého asfaltu v roce 2016 byl odložen až na říjen 2017, kdy byla zahájena první část rekonstrukce Patočkovy ulice na výjezdu z Prahy. Směrem opačným měl být tichý asfalt položen až v roce 2018, po opravě kanalizace a vpustí vody, která se protáhla. A tak ve skutečnosti byla rekonstrukce Patočkovy ulice směrem do centra Prahy, v úseku od Bělohorské po ulici Pod Královkou, zahájena až nyní, v květnu 2021. Během června, po dokončení rekonstrukce, bude i v této části komunikace užíván speciální povrch, který částečně sníží v okolí hluk. Bolestné čekání na položení tichého asfaltu v obou směrech skončilo, když trvalo dlouhých 6 let. Na jiné kroky, které zlepší životní prostředí, např. omezení vjezdu těžkotonážních nákladních vozidel, či výsadbu další zeleně budeme netrpělivě čekat. Zásadní změny k lepšímu přinese až koncepční dlouhodobé řešení, které spočívá ve vybudování a zprovoznění Břevnovské radiály v podzemní variantě.

JUDr. Ivan Hrůza

Autor: 
Ivan Hrůza
Zdroj: 
OV KSČM Praha 6