Postradatelný Hřib na listopadovém pražském zastupitelstvu

13. 11. 2021

01_semelova.jpg

Díky absenci piráta, toho času v křesle primátora, který byl v době jednání zastupitelstva kdesi na konferenci, probíhalo jednání poněkud klidněji. Všichni si odpočinuli od jeho jízlivých poznámek vyvolávajících podrážděnou reakci opozice i od demagogických argumentů prošpikovaných urážkami jeho kritiků. Přesto o přestřelky a dlouhé diskuze nebyla občas nouze ani tentokrát. A to už při projednávání programu.

 

Dopady energetické krize v hlavním městě

 

Řešit energetickou situaci a její dopady na občany a firmy v hlavním městě chtěli někteří opoziční zastupitelé. Koalice (Piráti – TOP 09 a STAN/Spojené síly pro Prahu – Praha sobě) však návrh nepodpořila. Zřejmě ji nezajímají ani postižení občané ani městské firmy, např. sociální služby, školy a další. Všem se výrazně navyšují náklady na provoz, proto požadavek, aby se v té souvislosti počítalo s navýšením peněz pro ně v rozpočtu hlavního města pro rok 2022, zní logicky. Rada však nereflektovala ani na tento apel ani na další námět, tj. analyzovat situaci, získat data, kolik bude nově elektřina a plyn stát, kolik z nich má smlouvy s PRE a Pražskou plynárenskou, tedy s firmami hlavního města Prahy. Koaličním zastupitelům je, alespoň podle hlasování, úplně jedno, co bude dál. Je jim jedno, že se nárůst cen energií může propsat i třeba do cen jízdného ve veřejné dopravě, že se lidem teď zdražuje všechno, včetně svozu odpadů.

 

Svoz odpadů podraží

 

Právě tento problém byl příležitostí pro bouřlivou diskuzi. Ani ta však nepřiměla koalici hlasovat pro jeho projednání přímo v programu a přijmout konkrétní závěry. Přitom na kritický stav ve svozu odpadu v metropoli už upozorňuje kdekdo. Lidem zcela logicky vadí přetékající odpadkové koše, neuklízená veřejná prostranství, nedostačující počet svozů tříděného odpadu, válející se plasty, skleněné láhve a papír u popelnic na mnoha místech v Praze. K tomu od 1. ledna 2022 chystá město novelu cenové vyhlášky, jednoduše řečeno zdražení svozu odpadů. Projednat to má zastupitelstvo v prosinci, to znamená pár dnů před navýšením cen, na něž tak nebude nikdo připraven, SVJ ani občané s tím nepočítají. Mimochodem, pokud bude chtít např. SVJ častější svoz odpadů, aby byl kolem kontejnerů pořádek, připlatí si nemalou částku.  Podle jedné ze zastupitelek má jít skoro o 40 tisíc Kč navýšení za 1 kontejner na smíšený odpad (černé popelnice) na sídlišti. Reakce na diskuze na toto téma byla ze strany radních ubohá. Jeden přehazoval problém na druhého, nikdo se nechtěl přihlásit k řešení. Přitom Pražany nezajímá, jestli to má na starosti ten nebo ten. Občané chtějí čisté ulice a pravidelný svoz odpadů za přiměřené ceny.

 

Mobiliář zastávek MHD

 

I kolem něho se opět objevila spousta otázek. Jenže ochota řešit je, jaksi chybí. Přitom se neví, kdo se o co bude starat, kdo bude a za jakých podmínek provozovat reklamy, nejasnosti jsou kolem tendru, kolem výstavby nových zastávek městské hromadné dopravy. Tolik proklamovaná transparentnost opět dostává na frak. Není divu, že dochází trpělivost, a to do té míry, že ze strany jedné občanky padl návrh na zařazení bodu o dodržování etického kodexu zastupitelů hlavního města Prahy, především koalice. Jak asi správně tipujete, tento návrh na projednání také neprošel.

 

Reprezentační ples pro pražskou smetánku

 

Pravda, poněkud výjimečný bod, ale má svoji logiku. O co jde? Hlavní město zrušilo každoroční reprezentační ples hlavního města (ples pro bohaté) z důvodu zhoršující se covidové situace. V přestřelce s opozicí vysvětlovala radní Třeštíková, že za zrušený ples nebude muset město platit Obecnímu domu stornopoplatky, protože vlastně snobský ples zrušen nebyl, jen byl přesunut na jaro. Občané, kteří nemají z čeho zaplatit všechno to zdražování, budou asi nad touto diskuzí a rozhodnutím pražských konšelů skákat radostí.

 

Milostivé léto

 

Tento bod je pro občany, alespoň ty, kteří se dostali do dluhových pastí, určitě zajímavější. Je šancí pro dlužníky městských firem. Ti mohou v období tří měsíců od 28. října do 28. ledna zaplatit jen jistinu, tzn. pouze původní dluh + poplatek exekutorovi (cca 980 korun) a zbaví se tak dluhu. Město v rámci této akce spustilo informační kampaň, včetně bezplatné informační linky pro občany (800 100 000), zavedlo pro občany bezplatnou právní poradnu ve Škodově paláci a také požádalo městské firmy, aby i ony informovaly své dlužníky. V Praze je evidováno v současné době u městských firem 182 exekucí za 283 mil korun. Ne každý dlužník nese za svou situaci vinu, zvlášť v dnešní bezohledné kapitalistické společnosti. Proto tuto šanci vítám.

 

Rozvoj města

 

Jedním z hlavních problémů nejen v Praze je dostupnost bydlení. KSČM podporuje bytovou výstavbu, a to takovou, kterou si budou moci dovolit nízko a středně příjmoví občané, mladé rodiny, senioři. Na druhou stranu odmítáme zástavbu zeleně a zahušťování sídlišť. Zároveň požadujeme, aby bytovou výstavbu provázela výstavba nutné infrastruktury.  Na prvním místě musí být zájem lidí, ne zisky developerů. Tohoto problému se týkala i diskuze kolem rozvojového území Prahy 9, Letňan, Kbel, Čakovic a dalších městských částí, ve kterých se počítá s masovou bytovou výstavbou. S čím se však už tolik nepočítá, to je další infrastruktura, dopravní obslužnost, výstavba škol. Existují oprávněné obavy starostů dotčených městských částí z dopravního zatížení, chybějících kapacit škol, kanalizace, plynu, elektřiny. Pro KSČM je právo na bydlení jedním ze základních práv člověka. Nesmí se však přitom zapomínat na všechno, co s bytovou výstavbou souvisí, a to je zmíněná dopravní obslužnost, místa k parkování, základní a mateřské školy, obchody služby, zdravotní střediska a další občanské vybavení.

 

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová