Povolební sebeuspokojení pražských zastupitelů

14. 10. 2021

01_semelova.jpg

Volby skončily, sebezviditelňování představitelů různých politických stran už není tolik zapotřebí, a tak mnohahodinové jednání pražského zastupitelstva končící v pozdních nočních hodinách, jak tomu obvykle bývá, se tentokrát nekonalo. Z návrhů na doplnění programu jednání se nakonec hlasovalo o jediném, ostatní byly svými předkladateli před hlasováním staženy. A tak největší rozruch způsobily snad jen dvě petice občanů a chování představitelů Praha sobě v předvolební kampani.

 

Vychytralé jednání Prahy sobě

 

Právě jeho chování zvedlo ze židle některé zastupitele, kteří předložili tisk s názvem „K záměru přípravy změny zákona o volbách“. K návrhu se postupně přidávali další, a tak nakonec prošel jako jediná změna na jednání čtvrtečního zastupitelstva. O co šlo? Praha sobě využila dvou volebních dnů pro sběr podpisů pro svoji občanskou kandidátku, se kterou chce příští rok kandidovat do pražského zastupitelstva. Před volebními místnostmi tak odchytávali občany přicházející k volbám s tím, že právě jejich subjekt to s Pražany myslí nejlépe. Ostatně nebylo to poprvé. Praha sobě už před časem využila stejným způsobem ke sběru podpisů také prezidentské volby. Po zhruba dvouhodinových přestřelkách tak prošla úprava, na jejímž podkladu bude zpracován návrh, který má zakázat sběr podpisů u volebních místností. Současně prošel návrh na změnu petičního zákona, který by umožnil sbírat podpisy elektronicky.

 

Petice proti zástavbě sídliště Kamýk

Občané Prahy 12 nadále bojují za prostředí, kde žijí. Jde o lokalitu v těsné blízkosti lesa, kde panelové domy jsou protkány zelení a dětskými hřišti. Nechybí mateřské školy, základní škola, obchody, zdravotní středisko. Právě zde chtějí developeři vystavět naddimenzované výškové domy, a to na úkor zeleně a obchodního centra, jehož součástí je obchod Billa. Neberou ohled na místní obyvatele, nezajímá je kultura bydlení, zhoršení dopravní obslužnosti, bezpečnost. Občané žijící na sídlišti Lhotka (Kamýk) nasbírali 1 552 podpisů pod petici žádající hlavní město, aby neudělilo souhlas společnosti Trigema s využitím svých pozemků pro ukotvení těchto vysokých staveb a zamezilo tak výstavbě v této podobě. Město už záměr výstavby jednou řešilo, a to ve prospěch občanů. Tehdy (před dvěma lety), kdy petici podepsalo 5 tisíc občanů, pražští zastupitelé rozhodli v jejich prospěch. Stejně se postavilo i MMR, podle něhož je možné pouze zachování a dotvoření urbanizace, ne výstavba, proti výstavbě naddimenzovaných budov je i městská část. V létě se však občané dověděli, že developer připravuje nový záměr, de facto stejný projekt, pouze snížený o několik pater. A jak rozhodli zastupitelé hlavního města Prahy? Šalamounsky vzali petici na vědomí a pověřili náměstka Hlaváčka (za TOP 09) jednat s developerem o výši jeho příspěvku.

 

Za záchranu zahradní plochy a zeleně

 

I další petice, kterou podepsalo 2 058 občanů, se týkala záchrany zeleně. V tomto případě šlo o obyvatele Vysočan, kteří požadovali nesouhlas města s developerským projektem ohrožujícím zeleň v okolí parku Zahrádky. Člověk se musí jen hořce usmát, když z úst představitele ODS slyší, že je problém v tom, že zmíněné pozemky patří soukromníkovi, tedy jediné řešení je jejich vykoupení. Prý je v Praze víc pozemků, které by mělo město vykoupit. Přitom to byla právě ODS a její satelity, které v minulosti za babku rozprodali pozemky do soukromých rukou a nyní je, nově coby stavební, draze vykupují zpět. Samozřejmě za peníze nás daňových poplatníků.

 

Interpelace v podobném duchu

 

Také v interpelacích občanů zazněla ostrá kritika plánu města zastavět zeleň a poškodit bydlení lidí na sídlišti. Tentokrát škol o výstavbu domu sestaveného z unimobuněk na období 20 – 30 let na místě parkoviště u Ládví v Praze 8. Místní občané odmítají záměr jako scestný a nekoncepční zahušťování sídliště. Navíc se pro tuto oblast zpracovává územní studie. Místní mají obavy z nedostatku parkovacích míst, zvýšení dopravní zátěže, přivedení nových aut do této oblasti. Podle náměstka Hlaváčka má projekt prověřit, zda lze tento způsob výstavby využít i na jiných parkovacích plochách. Místní občané jsou však očividně jiného názoru než vedení hlavního města.

 

Milostivé léto

 

Milostivé léto, to je šance pro tisíce domácností, které se tak mohou zbavit dluhů a exekucí. Po dobu tří měsíců, počínaje listopadem, bude možné splatit základní dlužnou částku bez sankcí, úroků nebo poplatků za vymáhání plus paušál cca 900 korun za vymáhání exekutorovi. Jedná se o dluhy vůči veřejnoprávním institucím a firmám, tzn. o neuhrazené poplatky u obcí, krajů, státu, u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, Pražské plynárenské, Pražské elektrárenské apod. Ovšem lidé se to musí dovědět. K tomu směřovala i výzva na jednání zastupitelstva, aby město aktivně komunikovalo s městskými firmami. Právě ty by měly informovat své dlužníky o této možnosti. Možnost oddlužení určitě vítám. Jen mě přitom napadá, jestli by se mnohé z těchto domácností zadlužily, kdyby jim město nezvyšovalo ceny nájmů, jízdného a dalších životních potřeb. Kdyby se vše za každou cenu neprivatizovalo, kdyby se neupřednostňovaly zisky na úkor běžných lidí, kdyby se nerozkradl a nerozprodal majetek města a státu. Teď si hrát na milostivé dobrodince mi připadá dost pokrytecké.

 

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová