Prosincové zastupitelstvo HMP

16. 12. 2021

01_semelova.jpg

Pět hodin diskuzí o rozpočtu hlavního města pro rok 2022

 

…a poté jeho schválení v původní podobě, ovšem pouze hlasy koaličních zastupitelů. Praha, která je zároveň městem i krajem, má po ministerstvu práce a sociálních věcí a po ministerstvu školství třetí největší rozpočet v ČR, generuje 25 % hrubého domácího produktu. Schválen byl pro rok 2022 koaličními zastupiteli na čtvrtečním zastupitelstvu jako rozpočet vyrovnaný s objemem 92,6 miliardy korun. Podle předkladatele, náměstka Pavla Vyhnánka jsou hlavní prioritou investice. Na ty je naplánováno rekordních 20 miliard, z nich čtvrtina na metro D. Dál se počítá např. se zahájením rekonstrukce Průmyslového paláce, stavbou lávky spojující Holešovice a Karlín, s rekonstrukcí Barrandovského a opravou Libeňského mostu, se stavbou mostu Dvoreckého mezi Zlíchovem a Podolím nebo se třemi novými tramvajovými tratěmi. Plány jsou jedna věc, druhá věc je, zda se peníze na investice nakonec opravdu podaří čerpat. Obvykle tomu tak nebývá. Jejich značná část se převádí z roku na rok. Jako komunističtí zastupitelé jsme tuto skutečnost vždy poukazovali. Obávám se, že na konci roku 2022 tomu nebude jinak.

 

Nespokojenost městských částí

 

Nespokojenosti městských částí se nelze divit. Přes růst inflace totiž dostanou méně peněz. Přitom nás čeká, mimo jiné, velký nárůst cen energií. To se promítne nejen do peněženek domácností, ale také např. do rozpočtů škol a dalších organizací. Navíc, vzhledem k demografickému vývoji, budou školy přeplněné. Už dnes je to leckde problém. Za stávajícího financování nejsou městské části schopny zabezpečit potřebný rozvoj školství. Žádost o navýšení finanční částky pro městské části na jednoho obyvatele tak, jak to požadoval sněm starostů 22 městských částí, ovšem neprošla. Stejně jako pozměňovací návrh, který měl za cíl dát víc peněz do sportu pro děti a mládež. Finance směřují jinam, např. na výměnu městského mobiliáře. Za to město utratí 523 milionů korun.

 

Bytová krize bude pokračovat

 

Dostupné bydlení bude i nadále popelkou. Ceny bytů rostou do závratných výšek, nájmy jakbysmet a bytová výstavba stagnuje. Poslední městský byt byl, jak upozornil jeden z opozičních zastupitelů, zkolaudován v r. 2005, tzn., že za 16 let město nepostavilo žádný svůj byt. Vzpomeňme v té souvislosti, jak všechny politické subjekty zastoupené dnes  v zastupitelstvu žonglovaly předvolebními sliby o dostupném a družstevním bydlení a snížení cen bydlení. Výsledek? Nula.

 

Volání po finanční spoluúčasti státu

 

Souhlasím s požadavkem, který v souvislosti s projednáváním rozpočtu hlavního města na rok 2022 opakovaně zazníval, konkrétně, aby se stát víc podílel na spolufinancování strategických projektů. Před rokem 1989 to bylo naprosto samozřejmé. Za socialismu se stát významně podílel na výstavbě metra, bytů a dalších významných staveb. Hlavní město není jen místem, kde bydlí Pražané. Do Prahy dojíždí za prací 25 % zaměstnanců a každoročně sem zavítá velké množství turistů.

 

Milostivé léto

 

Milostivé léto umožňuje občanům v průběhu tří měsíců (listopad, prosinec, leden) zbavit se dluhů, které mají u pražských organizací. Součet takových exekucí je 194 400 a právě ty by mohly být teoreticky zastaveny. Nejde o odpuštění dluhu, ale možnost zaplatit pouze jistinu (čistý dluh) a poplatek exekutorovi ve výši 908 korun. Poté bude exekuce ukončena, aniž by bylo nutné platit sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady. To znamená, že dluh se může z desítek tisíc snížit na jednotky tisíc. Velká část dlužníků dluží na nájemném (to spadá pod správcovské firmy), u dopravního podniku za jízdu načerno (173 000 exekucí), u Pražské plynárenské, Správy služeb hl. m. Prahy a dále jde o dluhy, které jsou vymáhány magistrátními odbory. O splacení dluhu v rámci „milostivého léta“ je značný zájem, na informační linku, kterou město v rámci informační kampaně spustilo, volají tisíce lidí. Posílit je ještě třeba spolupráci se správcovskými firmami, které vymáhají dluhy pro město. Tato aktivita města je určitě chvályhodný počin. Na druhou stranu všechno to zdražování, které nás čeká, povede k dalšímu zadlužení a exekucím. Z nich nás nevyseká ani kdyby po milostivém létu přišel milostivý podzim, zima a jaro dohromady.

 

Město zdražuje jak na běžícím pásu

 

Zdražování stíhá zdražování – navýšení cen energií, už podruhé zdražení vodného a stočného, zvýšení daně z nemovitosti, navýšení cen za parkování P+R, zvyšování nájmů. Nyní přichází na řadu - pár dní před Vánocemi nově přijatá vyhláška - zdražení odpadu. Od 1. ledna to odnesou hlavně lidé na sídlištích, tam, kde se používají velké kontejnery. Nově je stanovena jednotná částka 50 haléřů za litr popelnice na netříděný odpad. Dopady tak budou různé. Tam, kde mají malé popelnice s objemem 70 litrů, mohou ušetřit, na sídlištích bývají velké kontejnery (1 100 litrů), tam se domácnosti prohnou. Dům na sídlišti se svozem třikrát týdně dosud platil asi 46 tisíc korun ročně, nově to bude téměř 86 tisíc, tj. na jednoho člověka cca 420 korun navíc. Součástí nové vyhlášky je i možnost požádat od nového roku o přistavení popelnic na bioodpad, který bude město svážet bezplatně. V rámci diskuze o vyhlášce zaznívala ostrá a zároveň oprávněná kritika na adresu města. Opakovaně byly zmiňovány stížnosti občanů na nepořádek kolem popelnic, zvlášť kolem těch na plast a papír, které jsou permanentně přeplněné. Jestli někdo žije v domnění, že se to s navýšením poplatku změní, tak se mýlí. Stejně jako ten, kdo věří pohádce o tom, že už žádné zdražení nepřijde.

 

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha

 

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová