Aktuálně

11. 3. 2020

Resort cestovního ruchu, v našem případě příjezdového, dnes hovorově označovaného anglicky jako incoming, je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím české ekonomiky. Na HDP se podílí více jak 3% (podle zvolené metodiky výpočtu) a přímo a nepřímo zaměstnává 7-8% práceschopného obyvatelstva. Většina zahraničních turistů zcela přirozeně a logicky směřuje do hlavního města Prahy.

23. 2. 2020

Jedna interpelace je málo, problémů je hodně

23. 2. 2020

    Nejsem sice profesionální historik, i když o historii se dlouhodobě zajímám. Přesto se chci, jako řadový občan Městské části Prahy 6, vyjádřit k záměru radnice postavit monumentální pomník císařovny Marie Terezie. Nedávno o tom referoval článek v časopise MČ Vaše 6.

9. 2. 2020

Únorové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

31. 1. 2020

Dne 27.01.2020 se u pomníku maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze sešli občané, aby si připomněli 75. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim vojáky Rudé armády. Během pietní akce občané pokládali k soše květiny a svíčky, aby tak vzdali hold statečným bojovníkům Rudé armády. Zazněla také řada proslovů.

19. 1. 2020

Jako přípravu na dubnový sjezd KSČM chápali komunisté v Praze 6 svou okresní konferenci. V sobotu 18.

19. 1. 2020

Lednové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

16. 12. 2019

Veřejné vystoupení předsedy ZO OSČMS DPP, PS Marka Tošila k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 projednávanému dne 13. 12. 2019 na jednání ZHMP

Vážení radní, zastupitelé, vážení přítomní!

16. 12. 2019

Prosincové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

14. 12. 2019

Naše česká společnost je obdobně, jako společnosti řady evropských zemí, přímým svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, projevů demagogie, přepisování historických skutečností, nárůstu projevů neonacismu.

Stránky