Informační měsíčník OV KSČM Praha 6 - prosinec 2019