Ještě k Letné

16. 7. 2019

Nic se neděje samovolně, tak říkajíc samospádem.
Myslím, že na demonstraci na Letné je vidět úspěch centrálně řízeného, dvacetiletého trvalého ovlivňování myšlení davu. Je to prosté.

Nenápadně, ale trvale podávat ve všech sdělovacích prostředcích i po internetu zdánlivě objektivní informace. Například jak bylo v minulosti komusi znemožňováno studovat. Ale i o tom, jak je vzdělání nedůležité, a i bez škol je možné udělat kariéru, například jako herec, sochař, redaktor, manažer nebo podnikatel. Je možno sociálně laděnými příběhy vyvolávat soucit. S odsunem sudetských Němců, s odebráním majetku bývalým vlastníkům. Zesměšňovat minulost, třeba jen opakovaným promítáním filmů, jako Tankový prapor, Černí baroni a dalších. Ignorovat a v trezoru uchovávat filmy o spartakiádách, o budování železničních tratí, přehrad, celých čtvrtí měst, nebo o sportovních a kulturních úspěších.

Na druhé straně připravit učitele k jednostrannému výkladu soudobých dějin, organizovat invaze vybraných pamětníků do škol, podporovat bádání školáků po stopách hodících se událostí. Mladí učitelé, ale i redaktoři nemajíce osobní zkušenost většinou přebírají a předávají jim naservírované jednostranné pravdy.

Toto vše je cílevědomě řízené. Je to založeno na vcelku známých poznatcích. Především na jistotě, že dav není schopen poznat, lépe řečeno nestojí o poznání reality. Spíše věří laciným tvrzením o podvodech, korupcích lidí, kteří jsou u moci. Přehlížejí, že tyto lidi sami volili. Marně Babiš ukazuje na pozitivní výsledky své vlády.
Klíčová je ideová a zejména finanční podpora sil, které působí proti. Cílem je Majdan, chaos, ve kterém lze ukrýt skutečné zločiny.

Pro mě je vše řízeno z vědecky dotovaných center s neomezenými finančními zdroji. O co jim jde? Proč to dělají? Důvod je prostý. Pro anglosaskou rasu je třeba vytvářet životní prostor.

Nejlépe dostupné přírodní zdroje jsou na východě. Slovanské národy, jako Bělorusové, Bulhaři, Češi, Chorvaté, Makedonci, Poláci Rusové, Slováci, Srbové a Ukrajinci a další je vesměs vlastní. Tak je zapotřebí je o tyto zdroje v určité době připravit. Nyní toto převzetí trpělivě připravovat. A využívat k tomu všechny prostředky, zejména získat dav. Nejraději dosáhnout toho, že slovanské národy půjdou proti sobě, až k ozbrojeným srážkám.

Začali s rozkládáním řídících systémů. Vyprovokovat dav k akcím proti vedení jednotlivých zemí. V naší republice jsou toho příkladem letos konané demonstrace „Milionu chvilek“. Na Ukrajině podpořit zvolení „kašpárka“ místo zloděje. Otevřeně podporovat občanskou válku. Nebo podporovat rozdělení Poláků. Každý protivládní Rus je vítaným a podporovaným spojencem atd.

Zdeněk Kubáněk