JUDr. Ivan Hrůza: interpelace na primátora Prahy ve věci chátrání polikliniky v Břevnově