Kam kráčí resort cestovního ruchu v Praze v sezoně 2020 ?

11. 3. 2020

Resort cestovního ruchu, v našem případě příjezdového, dnes hovorově označovaného anglicky jako incoming, je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím české ekonomiky. Na HDP se podílí více jak 3% (podle zvolené metodiky výpočtu) a přímo a nepřímo zaměstnává 7-8% práceschopného obyvatelstva. Většina zahraničních turistů zcela přirozeně a logicky směřuje do hlavního města Prahy. Nosným produktem příjezdového cestovního ruchu je „Národní kulturní dědictví“. ČR je kulturní zemí s velmi bohatou historií a má co ukazovat. Resort cestovního ruchu je zastupován MMR konkrétně českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a můžeme konstatovat, že velmi úspěšně!

Sem tam se ale přece jen chybička vloudí. V tomto případě v souvislosti s novým fenoménem v oblasti hromadného ubytování tzv. sdíleného ubytování, označovaného jako Airbnb. Hlavní města západní Evropa se s tímto jevem potýkají již řadu let. K modernímu stylu života patří cestování a módní je sdílené ubytování. Je oblíbené především mezi mládeží, ale i střední generací. Umožňuje oprostit se od přísných pravidel hotelového ubytování, které je navíc drahé. Levné stravování v restauracích se v Praze už těžko najde. Mc Donald je sice Fast Food, ale je to pouze jakýsi Meeting Point pro mladé. Navíc je již také drahý. V této situaci je jistým řešením právě sdílené ubytování, postel za 15,- Euro, Pizza od Alberta pivo od Lidla a nevázaná zábava třeba až do rána. To sice umožňuje turistům prožít příjemné chvíle v Praze za málo peněz, ale znepříjemňuje to život spolunájemníkům (často jde o vlastníky bytů) v domech, kde Airbnb turistům některé byty pronajímá. Poškozuje to navíc i Asociaci hotelů a restaurací ČR.

Ten, kdo tyto služby poskytuje mimo povolenou živnost, se samozřejmě dopouští trestného činu a může být příslušně potrestán. Je ale třeba nastavit jasná pravidla také pro legální poskytování těchto krátkodobých ubytovacích služeb i pro chování turistů, kteří je využívají.

Se sdíleným bydlením se svým způsobem vyrovnávají všechna velká města západní Evropy jako Londýn, Paříž, Berlín a další. Proběhlo mnoho soudních jednání na různých úrovních s cílem najít viníka současných negativních dopadů sdíleného ubytování a zajistit nápravu. Za zmínku stojí verdikt Soudního dvora EU č.51/19 z 30. 04. 2019, kde byla souzena irská společnost Airbnb za poskytování svých služeb v oblasti sdíleného ubytování. V soudním výroku se jasně praví, že se jedná o elektronickou informaci, která je obdobnou službou jakou poskytují realitní kanceláře. Soudního jednání se účastnili mimo jiné i zástupci ČR a tisková zpráva z něj byla zaslána všem institucím EU a státní správy ČR. Problém se začal řešit i v Praze. Pro začátek se hledá ten, kdo by měl ona potřebná pravidla nastavit a kontrolovat plnění. Zda státní správa, která se cestovním ruchem zabývá, tedy ministerstvo pro místní rozvoj nebo zda je to spíš úkol pro pražský Magistrát, úřady městských částí a Živnostenské úřady, které kontrolují provozování Vázané živnosti v oblasti ubytovacích služeb zdaněných 15%.

O tom jak řešit současné problémy cestovního ruchu se 10. února, prakticky v předvečer mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HolidayWorld 2020, uskutečnila v Jazzové sekci 16. politická Valdštejnská beseda. Cílem bylo hledat odpověď na dvě konkrétní otázky:1. jak je prezentována Praha, hlavní město ČR, coby turistická destinace a 2. sdílené bydlení Airbnb. Besedy se zúčastnilo šest politických subjektů (SPD, ANO, Trikolora, Zelení, Piráti a KSČM) a profesionálně ji moderoval Petr Burda. Diskuse byla dobrá, ale bohužel v ní byla opomenuta všechna statistická data a fakta, která svědčí o významném podílu resortu cestovního ruchu na HDP, a převládal v ní poněkud amatérský přístup. Zástupci Pirátů a Zelených prezentovali zahraniční turisty výhradně jako rušivý a škodlivý element. Požadavek zástupce Pirátů, a tím i více méně pražského Magistrátu, byla regulace množství turistů přijíždějících do Prahy a přísné omezení sdíleného bydlení, které by mělo zajistit ministerstvo pro místní rozvoj, pouze s minimální participací Magistrátu. Zástupkyně Zelených se vyjádřila, že by návštěva zahraničních turistů měla být omezena pouze na vybrané památky a podíl cestovního ruchu na HDP označila za minimální. Diskusi zdramatizoval zástupce SPD, když obvinil pražský Magistrát a Piráty, že ČR připravili o miliony turistů z Číny a statisíce dobře platících turistů z Ruské federace. Návrh zástupců ANO, SPD a KSČM, že jediný kdo by měl ze zákona řešit sdílené bydlení je pražský Magistrát a Živnostenský úřad, do značné míry vyvolal jisté rozpaky, ale nakonec byl přijat většinou účastníků včetně publika! Osobně hodnotím 16. Valdštejnskou besedu jako úspěšnou.

Ano, chybička se vloudila a udělal ji pražský Magistrát. Otázkou teď je, jak rychle a jak dlouho ji bude řešit. Ale sdílené ubytování je trend a zrušit se nedá! I když teď v důsledku hysterie okolo coronaviru bude zřejmě cestovní ruch, nebo lépe turistický průmysl, podstatně slabší než v letech předešlých.

Ing. Pavel Franěk