Krátce ze vzpomínkové akce Květiny pro Koněva

31. 1. 2020

Dne 27.01.2020 se u pomníku maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze sešli občané, aby si připomněli 75. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim vojáky Rudé armády. Během pietní akce občané pokládali k soše květiny a svíčky, aby tak vzdali hold statečným bojovníkům Rudé armády. Zazněla také řada proslovů.

Přestože se zdálo, že akce bude mít pokojný charakter, došlo po jejím ukončení k zhanobení památníku skupinou mladých výtržníku, kteří sochu hrdiny SSSR a ČSSR pomočili. Tento odporný čin je vizitkou nejen těch, kdo to provedli, ale také celého společenského systému. Mladí jsou vystaveni cílené antisovětské, antiruské a antikomunistické lživé propagandě. Děti a mládež jsou vlastně i školským systémem výuky dějin cvičeni k tomu, aby takováto hanobení prováděly. Stačí se podívat na výstavky tzv. dějepisářů na školách k různým výročím novodobých dějin. Nejedná se tedy o nějaký exces, ale o vyhrocenou podobu toho, co je mládeži umožňováno dnes a denně-totiž hanobit dílo a památku našich rodičů a prarodičů, kteří se svou prací podíleli na budování nové, lepší socialistické společnosti. Kapitalista si tak může mnout ruce-otroci sami bojují proti svým osvoboditelům.   

 

 

Fotogalerie