Odpovědi zastupitele KSČM JUDr. Ivana Hrůzy na otázky spolku Šárecké údolí