Tisková zpráva z okresní konference KSČM Praha 6

19. 1. 2020

Jako přípravu na dubnový sjezd KSČM chápali komunisté v Praze 6 svou okresní konferenci. V sobotu 18. ledna 2020 na ní projednali možnosti dalšího plnění svých dlouhodobých úkolů, mezi které patří zejména udržování vlivu komunistů na dění v městské části Praha 6 v situaci, kdy do zastupitelstva nebyli zvoleni žádní zástupci levice, a to formou interpelací členů KSČM a občanů blízkých levici. Schválili také Stanovisko k návrhu Stanov KSČM, stranické struktuře a ekonomické situaci, v němž kriticky hodnotí praktické zrušení ideologického oddělení ÚV a absenci rotace kádrů na ústřední úrovni, poslanců a zastupitelů.

Po několikaměsíčních diskusích na výročních členských schůzích 41 delegátů konference projednalo Stanovisko k Programu KSČM. Ve všech třech existujících návrzích postrádají základní analýzu situace ve světě a trendy jejího vývoje, analýzu období budování socialismu a sebekritický rozbor chyb. Doporučili, aby ÚV KSČM a odborné zázemí svolaly autory všech tří existujících návrhů programů ke sjednocení postupu na zpracování jednoho společného programu, který pak posoudí delegáti XI. sjezdu.

Delegáti konference zvolili čtrnáctičlenný obvodní výbor a do jeho čela dosavadního předsedu Josefa Gottwalda.

 

Text a foto OV KSČM