Vzpomínkové setkání u pomníku maršála Koněva

20. 8. 2018

Český svaz bojovníků za svobodu uspořádal dne 20.8.2018 vzpomínkové setkání u pomníku maršála Koněva v Praze na náměstí Interbrigády.

Setkání se konalo u příležitosti oslav 75. výročí vítězství Rudé amrády v tankové bitvě u Kurska. Za organizátory přivítala přítomné výkonná místopředsedkyně OV ČSBS Ústí nad Labem Jelena Vičanová. Ta ve svém vystoupení upozornila na diametrální rozdíl v rétorice a činech představitelů TOP 09, kteří na jedné straně usilují o dehonestaci maršála Koněva a na straně druhé jsou to právě představitelé TOP 09 (Štětina), kdo na Ukrajině aktivně podporují fašistické bandy typu praporu Azov.

Na setkání promluvil vedle řady dalších také zastupitel za KSČM na Praze 6 a v Magistrátu hlavního města Prahy JUDr. Ivan Hrůza. Jeho vystoupení přinášíme níže:

 

Vážení spoluobčané, přátelé,

pomník maršála Koněva byl vybudován proto, aby připomínal nejen osobnost tohoto hrdiny, ale zároveň Pražskou operaci Rudé armády, která vyústila dne       9. května osvobozením našeho hlavního města od nacistické okupace. Dne        21. srpna 2018 ve 14,35 hod., má starosta MČ P6 Mgr. Kolář odhalit u tohoto pomníku nový obsah informační desky. Nelze přehlédnout, že zítřejší akt má proběhnout záměrně 21. srpna a nikdy nebyl plánován na květnové dny. Role, která je přitom připisována maršálovi Koněvovi v souvislosti s tímto datem nemá žádné opodstatnění. Přestože jsem žádal starostu MČ o doložení pramenů a historických faktů, ze kterých vzešel tento tendenční závěr, dostalo se mi v odpovědi místostarosty Laciny pouze odkazu na novinový článek a závěry prorežimního historika. Zdůrazňuji, že fakta mi nebyla sdělena žádná. Přesto se má tento ryze účelově formulovaný názor objevit na informační desce. Považuji za nutné zdůraznit, že samosprávy v Praze u jiných pomníků a soch umísťovat doplňující následné informace nehodlají a audity životopisů nepřipravují.

Mám důvod být přesvědčen, že v daném případě jde o cílenou snahu přepisovat dějiny. V rámci tohoto záměru je po mnoho let veřejnosti předkládána verze, že Prahu mohla osvobodit armáda USA, dnes upravená tvrzením, že Prahu osvobodili Vlasovci společně s povstalci. Jak známo povstalci, mezi které patřil i můj otec, měli nedostatek zbraní, nábojů, chyběly jim často vojenské zkušenosti. Právě proto měli tak vysoké ztráty, právě proto docházelo k masakrům civilistů jako např. v Úsobské ulici na Pankráci. Rizika byla značná, to byl důvod, proč čs. rozhlas volal opakovaně o pomoc. Situaci dokresluje množství pomníčků v ulicích Prahy. Je notoricky známo, že 8. května zapálili nacisté radnici na Staroměstském náměstí a 9. května byl mimo jiné na Klárově hitlerovci zasažen legendární tank s číslem 23. To byl první pomník vztahující se k májovým dnům, který byl v Praze po roce 1989 nejprve potupně natřen narůžovo a později záměrně odstraněn. Následně došlo k opakovanému poškozování i menších pomníčků. Skupinky naplněné nenávistí usilují o vymístění tohoto pomníku a sochy maršála Koněva z veřejného prostoru Prahy, neboť obyvatelům dosud připomíná to, co má být podle nich zapomenuto.

Stavět na tom, že pamětníci vymírají a překrucovat dějiny je neslušné a vůči osvoboditelům od nacistické okupace, nemravné. Účelové informace na pomníky a sochy nepatří. Jako zastupitel MČ Prahy 6 a HMP vyjadřuji pobouření a nesouhlas s počínáním těch zastupitelů, který takovýto postup podporují.

JUDr. Ivan Hrůza, 20. srpna 2018

 

Autor vystoupení se omlouvá za drobnou nepřesnost. Samozřejmě, že T-34 pod číslem 23 byl tankem, který vjel první na Staroměstské náměstí, proto se stal symbolem. Zasažen byl tank s věžovým číslem 24.