Aktuality

11. 3. 2020

Resort cestovního ruchu, v našem případě příjezdového, dnes hovorově označovaného anglicky jako incoming, je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím české ekonomiky. Na HDP se podílí více jak 3% (podle zvolené metodiky výpočtu) a přímo a nepřímo zaměstnává 7-8% práceschopného obyvatelstva. Většina zahraničních turistů zcela přirozeně a logicky směřuje do hlavního města Prahy.

23. 2. 2020

Jedna interpelace je málo, problémů je hodně

23. 2. 2020

    Nejsem sice profesionální historik, i když o historii se dlouhodobě zajímám. Přesto se chci, jako řadový občan Městské části Prahy 6, vyjádřit k záměru radnice postavit monumentální pomník císařovny Marie Terezie. Nedávno o tom referoval článek v časopise MČ Vaše 6.

9. 2. 2020

Únorové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

31. 1. 2020

Dne 27.01.2020 se u pomníku maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze sešli občané, aby si připomněli 75. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim vojáky Rudé armády. Během pietní akce občané pokládali k soše květiny a svíčky, aby tak vzdali hold statečným bojovníkům Rudé armády. Zazněla také řada proslovů.

19. 1. 2020

Jako přípravu na dubnový sjezd KSČM chápali komunisté v Praze 6 svou okresní konferenci. V sobotu 18.

19. 1. 2020

Lednové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

16. 12. 2019

Veřejné vystoupení předsedy ZO OSČMS DPP, PS Marka Tošila k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 projednávanému dne 13. 12. 2019 na jednání ZHMP

Vážení radní, zastupitelé, vážení přítomní!

16. 12. 2019

Prosincové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

14. 12. 2019

Naše česká společnost je obdobně, jako společnosti řady evropských zemí, přímým svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, projevů demagogie, přepisování historických skutečností, nárůstu projevů neonacismu.

7. 12. 2019

Na zasedání zastupitelstva městské části Prahy 6  podal  člen ÚV KSČM a OV KSČM Praha 6 Ivan Hrůza následujících pět interpelací. (Zpracováno a upraveno podle stenozáznamu z jednání ZMČ dne 15. listopadu 2019) :

Kritika návrhu změn jednacího řádu ZMČ P6 a výborů ZMČ:

17. 11. 2019

Listopadové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

15. 10. 2019

Říjnové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

5. 10. 2019

Dne 20. června 2019 jsem na 8. jednání Zastupitelstva HMP interpeloval náměstka primátora Ing. Adama Scheinherra. Znovu jsem mimo jiné poukázal na tíživou situaci občanů bydlících kolem Patočkovy ulice. Požádal jsem o obnovení měření imisí a hladiny hluku v přilehlém okolí a publikování zjištěných hodnot.

5. 10. 2019

V televizním pořadu Máte slovo, vysílaném dne 26. září, starosta Prahy 6 Mgr. Kolář usilující o odstranění pomníku maršála I. S. Koněva jako obvykle překrucoval skutečnost.

5. 10. 2019

V den 75. výročí Dukelské operace položíme 100 karafiátů u sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

 

Kdy: v neděli 6.10.2019 v 18:00

Kde: V Praze na náměstí Interbrigády u sochy I.S.Koněva

Pořádá: Skupina pro pravdivou historii

 

 

      

14. 9. 2019

K výzvě středočeských komunistů Kytici pro maršála Koněva a naše osvoboditele se připojili také komunisté z Prahy 6 a Prahy 17, když jejich zástupci z řad členů obvodního výboru položili k pomínku I.S. Koněva v úterý 10.9.2019 rudé růže.

14. 9. 2019

Zářijové číslo informačního měsíčníku OV KSČM Praha 6.

12. 9. 2019

Pane starosto, vážené zastupitelky a zastupitelé,

8. 9. 2019

V Praze 6 na Náměstí interbrigadistů se uskutečnila v pondělí 2.9.2019 demonstrace za zachování pomníku Ivana Stěpanoviče Koněva. V příloze naleznete krátkou fotoreportáž.

8. 9. 2019

Srdečně Vás zveme na Den tisku s Haló novinami, který se uskuteční v sobotu 21. září 2019 od 14:30 v budově ÚV KSČM.

Pozvánku naleznete v příloze.

OV Praha 6

 

16. 7. 2019

Nic se neděje samovolně, tak říkajíc samospádem.
Myslím, že na demonstraci na Letné je vidět úspěch centrálně řízeného, dvacetiletého trvalého ovlivňování myšlení davu. Je to prosté.

Stránky